Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget

Valg

For å kunne stemme ved Sametingsvalget til høsten, må du melde deg inn i valgmanntallet senest 30. juni. Hvorfor ikke gjøre det med en gang?

Innmelding i valgmanntallet


Valg

Sammen skaper vi vår fremtid. Det er vi som skal videreføre vår kultur, vår arv og vår samiske identitet. Men for å kunne være med å påvirke, må du først være en del av det. Meld deg inn i valgmanntallet nå og husk å stemme ved Sametingsvalget til høsten!

Med kunnskap og omtanke skal vi skape vår felles fremtid.