Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`

Politisk organisasjon

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Hva skjer?

06.10.2015 - 07.10.2015 Møte i Sametingets eldreråd
06.10.2015 - 06.10.2015 Åpning Sámi Giellagáldu
06.10.2015 - 06.10.2015 Ávjovárri prosjektets framtid

Biblioteket

Foto: Sara Marja Magga
Biblioteket