Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`

Seminarer og konferanser

11.03.2015 - 12.03.2015 Samsik kulturminnekonferanse
16.03.2015 - 16.03.2015 Gjennomgang av knutepunktordningen
17.03.2015 - 18.03.2015 Seminar om kommunereformen
Gå til kalenderen

Møte

06.03.2015 - 08.03.2015 Årsmøte i Noereh!
06.03.2015 - 06.03.2015 NHO Finnmarks årskonferanse
05.05.2015 - 05.05.2015 Møte i plenumsledelsen
Gå til kalenderen

Biblioteket

library Sametingets bibliotek er en del av Sametingets administrasjon. Biblioteket har Norges størst...
Biblioteket