Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`
 • Nyhet8. mars - likestilling er fremdeles en drøm

  Mer enn hver tredje kvinne vil oppleve vold eller seksuelle overgrep i løpet av sitt liv. Homser og transkjønnede over hele verden opplever systematisk undertrykkelse, vold og trakassering. Likestilling er for mange kvinner og menn fremdeles bare en drøm.

  Les mer

  Foto: Kenneth Hætta
 • NyhetSametingets plenumsmøte

  Sametinget holder komité- og plenumsmøter 2.–6. mars 2015. Komitémøtene starter mandag 2. mars kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 3. mars innen kl. 17.00. Plenumsmøtet starter onsdag 4. mars kl. 09.00.

  Mer info

  Web-tv (live)

  Sametingets plenumsmøte
 • NyhetGleder seg med ungdommene i Fálesrášša

  Sametingspresident Aili Keskitalo er glad for at Olje- og Energidepartementet (OED) har valgt å avslå Aurora Vindkraft AS sin søknad om bygging og drift av vindkraftverk i Fálesrášša iKvalsund.

  NRK fotograferer Tord Lien og Aili Keskitalo
 • NyhetSamiske kulturminner, vår arv for fremtiden

  Sametingsrådet inviterer til kulturminnekonferanse i Kautokeino 11. -12. mars forbindelse med utarbeidelse av ny sametingsmelding om samisk kulturminnevern.

  Bygningsvern orientering forsidebilde
 • NyhetKjønn som hinder for likestilling

  Vold mot kvinner, kjønnsidentitet og åpenhet om seksuell legning i samiske samfunn er noe av det som skal debatteres når sametingsrådet legger fram sin redegjørelse om kjønnslikestilling for plenum neste uke. Rådsmedlem Henrik Olsen ønsker med det...

  Henrik Olsen 5 (Foto: Kenneth Hætta)
 • NyhetSikrer kraftsikkerheten i Nord-Norge

  Sametingsrådet har gjennom konsultasjoner med Olje- og energidepartementet valgt å ikke motsette seg byggingen av ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord til Skaidi, med forventning om at departementet nå har valgt å prioritere dette inngrepet over a...

  NRK invtervjuer Aili Keskitalo (Foto Jan Roger Østby)

Seminarer og konferanser

11.03.2015 - 12.03.2015 Samsik kulturminnekonferanse
16.03.2015 - 16.03.2015 Gjennomgang av knutepunktordningen
Gå til kalenderen

Møte

06.03.2015 - 08.03.2015 Årsmøte i Noereh!
06.03.2015 - 06.03.2015 NHO Finnmarks årskonferanse
Gå til kalenderen

Biblioteket

library Sametingets bibliotek er en del av Sametingets administrasjon. Biblioteket har Norges størst...
Biblioteket