Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget

Politisk organisasjon

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Hva skjer?

18.01.2017 - 18.01.2017 Samarbeidsavtalen med Oslo kommune
18.01.2017 - 18.01.2017 Ovttasbargošiehtadus Oslo suohkaniin
19.01.2017 - 19.01.2017 Invitasjon til høringsseminar
06.02.2017 - 08.02.2017 Møte i Sametingets eldreråd
07.02.2017 - 07.02.2017 Sameparlamentarikerkonferanse 2017

Biblioteket

Foto: Sara Marja Magga
Biblioteket