Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`
 • AktueltSametingsrådet sover ute på lørdag

  Sametingspresident Aili Keskitalo tar med seg resten av sametingsrådet og overnatter utendørs natt til søndag. De gjør dermed som svært mange andre landet rundt, og deltar i kampanjen #nattinaturen organisert av Norsk Friluftsliv.
  Sametingsrådet sover ute på lørdag

  Sametingsrådet sover ute på lørdag
 • Aktuelt- Alle har ansvar for å bekjempe mobbing

  Sametingsråd Silje Karine Muotka oppfordrer voksne til å engasjere seg sterkere i arbeidet mot mobbing og trakassering i barne- og ungdomsmiljøer.

  Les kronikk: Mobbing.

  Foto av Silje Karine Muotka
 • AktueltFornyet satsing på samisk reiseliv

  Sametingsrådet foreslår å fornye sin satsing på samisk reiseliv gjennom et prosjekt som kombinerer utvikling, markedsføring og nettverksbygging blant samiske reiselivsbedrifter. Nytt i dette er at sørsamisk reiseliv også skal få mulighet til å ta...

  Silje Karine Muotka (Foto Jan Roger Østby)
 • AktueltHistorieløst om reindrift i Finnmark

  Sametingsråd Thomas Åhrén er oppgitt over resultatene som framkommer i dagens meningsmåling om holdningene til reindrift i Finnmark. -Enkelte bruker nå valgkampen på å skape et ensidig inntrykk av at reindriften er den faktoren som hindrer utvikling i fylket. Det er uverdig og historieløst.
  Les artikkel.

  Foto: Stian Hansen via Flickr/Creative Commons

  Foto: Stian Hansen via Flickr/Creative Commons
 • AktueltFN undersøker etnisk diskriminering i Norge

  Situasjonen til samene i Norge er ett av temaene som blir særskilt belyst når FNs rasediskrimineringskomité (CERD) skal utspørre Norge den 17-18. august i Genève. Da må staten svare  for arbeidet med å fremme likestilling, sikre like mulighet...

  Palais_des_Nations (By Gryffindor (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons)
 • AktueltReiser på sjøsamisk turné langs Finnmarkskysten

  Sametingsrådet vil i uke 33 (10-14. august) reise i sjøsamiske bygder i Finnmark som et ledd i innspillsarbeidet til Sametingets sjøsamiske strategi. Sametingspresident Aili Keskitalo vil selv være med på deler av turen.

  Silje Karine Moutka (Foto: NSR)

Politisk organisasjon

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Hva skjer?

24.09.2015 - 24.09.2015 Seminar om samisk musikk på Folkelarm
13.10.2015 - 14.10.2015 Litteraturdager på Sametinget
03.11.2015 - 03.11.2015 Møte i plenumsledelsen

Biblioteket

Foto: Sara Marja Magga
Biblioteket