Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`

Seminarer og konferanser

Gå til kalenderen

Biblioteket

library Sametingets bibliotek er en del av Sametingets administrasjon. Biblioteket har Norges størst...
Biblioteket