Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`

Politisk organisasjon

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Hva skjer?

31.05.2016 - 31.05.2016 Samarbeidsavtale med Bodø kommune
01.06.2016 - 01.06.2016 Kompetansepolitisk strategi
13.06.2016 - 13.06.2016 Situasjonen for urfolk i Russland
16.06.2016 - 16.06.2016 Samarbeidsavtale med Oslo kommune

Biblioteket

Foto: Sara Marja Magga
Biblioteket