Utlegging av Sametingets valgmanntall

Informasjon til kommunene om utleggingsmanntall i mellomåret:

Nyhet | publisert , oppdatert

I henhold til forskrift om valg til Sametinget §4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg. Det skal legges ut til offentlig gjennomsyn så langt det lar seg gjøre og skal ligge ute til og med valgdagen.

For 2019 vil manntallet bli distribuert til kommunene så snart den foreligger. Skjæringstidspunktet for registrering i valgmanntallet er 30. juni 2019. Vanligvis vil det gå en uke etter denne datoen før valgmanntallet er utarbeidet og klar til å sendes ut.

Samevalgstyret i kommunen kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet. I de kommunene der lokale forhold tilsier det, kan kunngjøring skje i form av direkte meddelelse til den enkelte som er innført i manntallet.

Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok, e-post samediggi@samediggi.no. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!