Slik stemmer du ved sametingsvalget

Her finner du informasjon om hvordan, hvor og når du kan stemme ved sametingsvalget.

Nyhet | publisert , oppdatert

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. I 2017 er valgdagen mandag 11. september.

Kommunestyret i din kommune kan bestemme at det i kommunen også skal holdes valg søndag 10. september. Dette må du sjekke med din kommune.

Generelt:

Dersom kommunen din har færre enn 30 registrert i Sametingets valgmanntall, så må du forhåndsstemme.

Det er mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Velgeren kan derfor stemme i en annen kommune enn der vedkommende bor og er manntallsført.

Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer til valgstyret innen dagen etter valgdagen kl.17.

Kan du stemme?

For sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.

For å kunne stemme må du også være registrert i Sametingets valgmanntall. Når du registrerer deg må du avgi erklæring om at du oppfatter deg selv som same og at du enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller at du er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet.

Fristen for å registrere seg i valgmanntallet er 30.06.17 dersom du vil stemme ved valget 2017.

Du kan sende inn registreringsskjema her.

Du kan også sende den til Sametinget pr. post, men husk da på at vi må ha denne innen midnatt 30.06.17. Det holder altså ikke å poststemple registreringsskjemaet den 30.06.17. Du må sende den til oss slik at vi får den innen denne datoen.

Dersom du er same fra Sverige, Finland eller Russland, så må du ha vært folkeregistrert i Norge de tre siste årene.

Når kan du stemme?

Innenriks (inkl. Svalbard og Jan Mayen) foregår forhåndsstemmegivningen i tiden fra 1. juli i valgåret frem til siste fredag før valgdagen (8. september i år). På Svalbard kan sysselmannen bestemme at stemmegivningen avsluttes tidligere enn siste fredag før valgdagen.

Utenriks foregår forhåndsstemmegivningen fra 1. juli og til og med nest siste fredag før valgdagen (1. september i år).

Hvor kan du stemme?

Du kan stemme i alle landets kommuner i perioden 1. juli til 8. september. På valgdagen kan du kun stemme i kommuner som har flere enn 30 manntallsførte i Sametingets valgmanntall. Dersom dette gjelder din kommune vil det bli informert om det på valgkortet du mottar før den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august.

Stemmegivningen holdes på samme sted og til samme tid som stemmegivningen til stortingsvalget. For sametingsvalget kan imidlertid kommunen velge å kun åpne for stemmegivning i noen av kommunens kretser. Sjekk på kommunens nettsider om dette gjelder din kommune. Denne informasjonen skal også stå på valgkortet.

Innenriks er det kommunene som er ansvarlig for å ta imot forhåndsstemmene. Samevalgstyret bestemmer i hvilke lokaler det er mulig å forhåndsstemme. Dette er typisk rådhuset, servicesenteret eller liknende. I tillegg er kommunene forpliktet til å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunene.

Forhåndsstemmer utenriks avgis som hovedregel til en stemmemottaker på en norsk utenriksstasjon.

Ambulerende stemmegivning: De som ikke kan komme til valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan søke valgstyret i kommunen om å stemme hjemme.

Det skal være minst to stemmemottakere til stede ved ambulerende stemmegivning og stemmegivning på institusjon.

Valgkort

På valgkortet finner du informasjon om hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Valgkortet vil også fortelle deg om du må forhåndsstemme og hvor stemmegivningen skal sendes.

Ta med deg valgkortet når du skal stemme. Det forenkler arbeidet for de som tar imot din stemme og gjør at ting går raskere.

Du kan avgi stemme selv om du har glemt eller mistet valgkortet. Kommunen har mulighet til å skrive ut nytt valgkort ti deg eller fylle det ut manuelt.

Om du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget i posten og du mener at du er registrert i valgmanntallet, ta kontakt med Sametinget.

Du må også ha med gyldig legitimasjon når du skal stemme.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!