Kan du stemme?

For sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.

For å kunne stemme må du også være registrert i Sametingets valgmanntall. Når du registrerer deg må du avgi erklæring om at du oppfatter deg selv som same og at du enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller at du er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet.

Fristen for å registrere seg i valgmanntallet er 30.06.17 dersom du vil stemme ved valget 2017.

Du kan sende inn registreringsskjema her.

Du kan også sende den til Sametinget pr. post, men husk da på at vi må ha denne innen midnatt 30.06.17. Det holder altså ikke å poststemple registreringsskjemaet den 30.06.17. Du må sende den til oss slik at vi får den innen denne datoen.

Dersom du er same fra Sverige, Finland eller Russland, så må du ha vært folkeregistrert i Norge de tre siste årene.

Når er sametingsvalget i 2017?

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. I 2017 er valgdagen mandag 11. september.

Kommunestyret i din kommune kan bestemme at det i kommunen også skal holdes valg søndag 10. september. Dette må du sjekke med din kommune.

Hvor kan du stemme?

Om du bor i en kommune som har færre enn 30 personer registrert i Sametingets valgmanntall, så kan du bare avgi forhåndsstemme.

Alle kommunene skal legge til rette for forhåndsstemmegivning på de samme stedene som stortingsvalget.

Det er åpnet for forhåndsstemmegivning etter avtale med kommunene fra 1. juli. Du kan forhåndsstemme i alle kommunene. Det fremgår av valgkortet hvor stemmegivningen skal sendes.

Forhåndsstemmegivningen starter fra 10. august innenriks. For Svalbard og Jan Mayen må forhåndsstemmegivningen avsluttes siste fredag før valget nest siste fredag før valgdagen utenriks.

Du kan kun stemme på valgting i den kommunen du er folkeregistrert i og kun i de kommunene som hadde over 30 registrerte i valgmanntallet i 2013.

For valget i 2017 har disse kommunene valgting:

Østre valgkrets:

Lebesby
Gamvik
Deatnu-Tana
Unjárga-Nesseby
Sør-Varanger
Vadsø

Ávjovárri valgkrets:

Guovdageaidnu-Kautokeino
Porsanger-Porsánŋu-Porsanki
Kárášjohka-Karasjok

Nordre valgkrets:

Skervøy
Nordreisa
Kvænangen
Hammerfest
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp

Gáisi valgkrets:

Tromsø
Sørreisa
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna-Kåfjord
Målselv

Vesthavet valgkrets:

Bodø
Narvik
Fauske
Divtasvuodna-Tysfjord
Evenes
Ballangen
Vestvågøy
Sortland
Harstad
Skånland
Gratangen
Lavangen
Salangen

Sørsamisk valgkrets:

Trondheim
Røros
Steinkjer
Snåase-Snåsa
Raarvihke-Røyrvik
Vefsn
Grane
Hattfjelldal
Hemnes
Rana

Sør-Norge valgkrets

Fredrikstad
Sandefjord
Bærum
Asker
Lørenskog
Skedsmo
Ullensaker
Eidsvoll
Oslo
Drammen
Stavanger
Bergen

Valgkort

På valgkortet finner du informasjon om hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Valgkortet vil også fortelle deg om du må forhåndsstemme og hvor stemmegivningen skal sendes.

Ta med deg valgkortet når du skal stemme. Det forenkler arbeidet for de som tar imot din stemme og gjør at ting går raskere.

Du kan avgi stemme selv om du har glemt eller mistet valgkortet. Kommunen har mulighet til å skrive ut nytt valgkort ti deg eller fylle det ut manuelt.

Om du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget i posten og du mener at du er registrert i valgmanntallet, ta kontakt med Sametinget.

Du må også ha med gyldig legitimasjon når du skal stemme.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!