Samiske parallelle likeverdige læreplaner

Samiske parallelle likeverdige læreplaner gjelder i forvaltningsområde for samisk språk og for elevgrupper som får opplæring i og på samisk, jf. Opplæringslova §6.2 andre ledd. 

Nyhet | publisert , oppdatert

Elever på  de samiske videregående skolene Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino og Samisk videregående skole i Karasjok, skal også få opplæring etter de samiske parallelle likeverdige læreplaner.

Oversikt over samiske parallelle likeverdige læreplaner

Fag

Læreplaner finnes på samisk og norsk

Duodji
(Grunnskolefag)

Læreplan i duodji/duodje/duedtie
(norsk bokmål versjon)

Duodji – sámi oahppoplána
(nordsamisk versjon)

Kristendom, religion, livssyn og etikk
(Grunnskolefag)

Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk - samisk plan (norsk bokmål versjon)

Risttalašvuohta, osku, eallinoaidnu ja etihkka - sámi oahppoplána
(nordsamisk versjon)

Musikk
(Grunnskolefag)

Læreplan i musikk – samisk plan
(norsk bokmål versjon)

Musihkka - sámi oahppoplána
(nordsamisk versjon)

Mat og helse
(Grunnskolefag)

Læreplan i mat og helse – samisk plan
(norsk bokmål versjon)

Biebmu ja dearvvašvuohta - sámi oahppoplána 
(nordsamisk versjon) 

Oversikt over samiske parallelle læreplaner for gjennomgående fag

Læreplanene gjelder for både grunnskole og videregående opplæring

Fag

Læreplaner finnes på samisk og norsk

Norsk
(Gjennomgående fag)

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk
(norsk bokmål versjon)

Samfunnsfag
 (Gjennomgående fag)

Læreplan i samfunnsfag – samisk plan
(norsk bokmål versjon)

Servodatfága sámi oahppoplána 
(nordsamisk versjon)

Learoesoejkesje siebriedahkefaagesne saemien 
(sørsamisk versjon)

Naturfag
(Gjennomgående fag)

Læreplan i naturfag – samisk plan
(norsk bokmål versjon)

Luonddufága - sámi oahppoplána
(nordsamisk versjon)

Luonndofáhka - sáme oahppopládna
(lulesamisk versjon)

Learoesoejkesje eatnemefaagesne saemien
(sørsamisk versjon)

Historie
(Fellesfag på videregående opplæring)

Læreplan i historie – samisk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
(norsk bokmål versjon) Gjeldende læreplan finnes bare på norsk

Geografi
(fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram)

Læreplan i geografi – samisk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
(norsk bokmål versjon) Gjeldende læreplan finnes bare på norsk

Religion og etikk  
(fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram)

Læreplan i religion og etikk  – samisk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
(norsk bokmål versjon)

Osku ja etihkka- studerenčiekŋudahtti oahppoprográmmaid oktasašfága  - sámi oahppoplána
(nordsamisk versjon)

Læreplanene finner du her: http://www.udir.no/Lareplaner/Finn-lareplan/Kunnskapsloftet-samisk/ 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!