Samisk opplæring

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) omhandler rettigheter og plikter om opplæring i Norge. Forskrift til opplæringslova utfyller opplæringlova. 

Nyhet | publisert , oppdatert

Kapittel 6 i opplæringsloven inneholder bestemmelser om  samisk opplæring  i grunnskole og videregående opplæring. Samisk opplæring er opplæring i samisk språk eller opplæring i og på samisk og etter samisk læreplanverk. 

•    Rett til opplæring i samisk
•    Rett til opplæring på samisk
•    Samisk innhold i skolen og samisk skole  
•    Ønske om samisk opplæring - hvor skal foreldre henvende seg 
•    Fjernundervisning - Alternativ opplæring i samisk 
•    Opplæring i samisk –  Velg mellom flere alternativer med ulik vanskelighetsgrad
•    To førstespråk 
•    Fremmedspråk og norsk sidemål skriftlig – ikke obligatorisk 
•    Stipend til elever med samisk på videregående opplæring 
•    Voksenopplæring
•    Foreldrenettverk 
•    Veiledning for lærere om samisk opplæring

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!