Samisk innhold i skolen og samisk skole

Alle grunnskoler og videregående skoler i Norge er forpliktet til å gi opplæring om samer og samiske forhold. Samisk læreplanverk gjelder i samisk skole.

Nyhet | publisert , oppdatert

I opplæringslova § 6-4. Innholdet i opplæring heter det: Forskrifter om læreplanar etter § 2-3 og § 3.4 skal gi pålegg om opplæring om den samiske folkegruppa og om språket, kulturen og samfunnslivet til denne folkegruppa i tilknytning til dei ulike fagområda. Alle skoler i Norge skal gi opplæring om samiske forhold.

Dette betyr at alle grunnskoler og videregående skoler i Norge er forpliktet til å gi opplæring om samer og samiske forhold. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet ressursheftet Gávnos som er en faglig ressurs for lærere til bruk i arbeid med samisk innhold på skolen.   

Alle grunnskoler i forvaltningsområdet for samisk språk, altså grunnskoler i samiske kommuner, er samiske skoler. Også skole utenfor forvaltningsområdet for samisk språk som gir opplæring på samisk, defineres som samisk skole. Den samiske skolen skal legge til rette for at elevene får en opplæring med basis i samiske verdier og samisk språk, kultur og samfunnsliv. Elever skal få opplæring i samsvar med samiske, parallelle og likeverdige læreplaner, som har et forsterket samisk innhold i forhold til de ordinære læreplanene.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!