Rett til opplæring i samisk

Alle samiske elever som går på grunnskole eller videregående skole, har rett til opplæring i faget samisk, hvor enn de bor i Norge, jf. Opplæringslova § 6-2 og § 6-3.

Nyhet | publisert , oppdatert

Med samisk menes nord,- sør eller lulesamisk. I Opplæringsloven § 6-1, første ledd står definisjon på hvem som defineres som same: same: person som kan skrivast inn i samemanntalet, jf. § 2-6 i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (samelova), og barn av dei som kan skrivast inn.

Det er ikke et krav om at eleven eller foreldre skal være med i samemanntallet, men at de oppfyller kriterier for å kunne være med i samemanntallet.

Kommuner som hører til forvaltningsområde for samisk språk, kan bestemme at alle elever i grunnskolen skal ha samisk som obligatorisk fag. Dette er hjemlet i opplæringslova § 6-2, fjerde ledd: Kommunen kan gi forskrifter om at alle i grunnskolealder i samiske distrikt skal ha opplæring i samisk. Nesseby kommune, Karasjok kommune og Kautokeino kommune har innført slik bestemmelse.

Les også: Fjernundervisning – alternativ opplæring

Les også: Fremmedspråk og norsk sidemål – ikke obligatorisk  

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!