Rett til opplæring i og på samisk

I forvaltningsområde for samisk språk har alle elever i grunnskolen rett til opplæring i og på samisk, mens det i kommuner utenfor forvaltningsområde for samisk språk, må det for å få opplæring på samisk, være minst ti elever som krever det. jf. Opplæringslova § 6-2, første ledd.

Nyhet | publisert , oppdatert

I samiske kommuner har det vært vanlig at opplæring på samisk tilbys elever som har samisk som førstespråk, men etter loven gjelder denne retten alle elever. Dette betyr at det er mulig i grunnskolen å gi opplæring på samisk også i andre fag eller deler av fag for elever med samisk som andrespråk og slik bruke opplæringsmodeller i som fremmer utvikling av samisk språk hos elevene.  

Elever som bor utenfor samiske kommuner, kan få opplæring på samisk, men det må være minst ti elever i kommunen som krever det. De vil beholde denne retten så lenge det er minst seks  elever igjen i gruppa, jf. Opplæringslova § 6.2 andre ledd. Elever som får opplæring på samisk, skal få opplæring i samsvar med Læreplanverket Kunnskapsløftet –Samisk jf. Forskrift til opplæringslova § 1-1 b.

På videregående opplæring har ikke samiske elever rett til opplæring på samisk. Deres mulighet til å få opplæring på samisk er avhengig av om skolen de går på, tilbyr dette. Samisk reindriftsskole og videregående skole i Kautokeino og Samisk videregående i Karasjok gir opplæring på samisk og i samsvar med  det samiske læreplanverket. Fylkeskommunene kan også tilby slik opplæring, jf. Opplæringslova § 6-3 andre ledd.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!