Læreplaner for faget samisk

Læreplaner i samisk som førstespråk og samisk som andrespråk ble revidert i 2013. I 2013 ble alternativet Samisk som andrespråk - Samisk 4 innført.

Nyhet | publisert , oppdatert

Det er følgende læreplaner i samisk: 

Læreplanene finnes bare som nettversjoner. Læreplaner fra 2006 som er i det trykte heftet fra innføring av Kunnskapsløftet samisk, gjelder ikke lenger. Læreplanene finnes i nordsamisk-, lulesamisk-, sørsamisk- og norsk (bokmål)-versjon.

Samisk som førstespråk

Samisk som førstespråk er for elever som har samisk som hjemmespråk og snakker samisk når de begynner på skolen. Elever som har samisk som førstespråk, får den første lese- og skriveopplæringen på samisk. I norskfaget får de opplæring etter læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Førstespråket har flere undervisningstimer og læreplanen har større krav enn andrespråks læreplanen. 

Du kan velge to førstespråk, både samisk og norsk som førstespråk. 

Samisk som andrespråk

Læreplanen i faget samisk som andrespråk er bygd opp slik at det består av 9 nivåer.

Samisk som andrespråk - samisk 2

Elevene skal etter 7. årstrinn kunne kompetansemålene for nivå 1b-3b, etter 10. årstrinn kompetansemålene for nivå 4-6 og etter Vg3 kompetansemålene 7-9, altså hele faget. Alle elever som starter med samisk som andrespråk i første klasse, bør oppmuntres til å følge samisk 2 varianten.

Samisk som andrespråk - Samisk 3

Samisk som andrespråk – samisk 3 er et alternativ for elever som vil ha nytte av å bruke mer tid på å lære samisk og for elever som starter med samisk sent på barnetrinnet eller først på ungdomstrinnet. Elever som velger å ta sluttvurdering og eksamen etter denne varianten, skal kunne kompetansemålene for nivå 1-3 etter 10. årstrinn og kompetansemålene for nivå 4-6 på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, de vil altså oppnå kravene til ca 2/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk. Elever har selv rett til å velge om de vil fortsette med samisk på ungdomsskolen. Dersom noen ønsker å slutte med samisk, bør de oppmuntres til å fortsette og følge samisk 3 varianten i stedet for å slutte. Da denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk, har elevene mulighet til senere å fullføre hele faget som privatister.  

Samisk som andrespråk - Samisk 4

Samisk som andrespråk - samisk 4 er et tilbud for nybegynnere i samisk på videregående opplæring og kan velges kun av elever som ikke har hatt samisk på grunnskolen. Elever som får opplæring og tar eksamen etter denne varianten på studieforberedende utdanningsprogram, skal kunne kompetansemålene for nivå 1-3, altså det samme som elever som har samisk 3 skal kunne etter 10. årstrinn. De vil oppnå kravene til ca 1/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk. Denne varianten anbefales fremfor å ta samisk som fremmedspråk, fordi denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk. Dermed har elevene mulighet senere til å ta samisk 3 eller fullføre hele faget, det vil si ta samisk 2 senere som privatister. 

Faget samisk og norsk 

Opplæringen i samisk og norsk skal sammen gi elevene tospråklig kompetanse. Elever som har samisk som førstespråk skal i norsk få opplæring etter den parallelle, likeverdige læreplanen Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som har samisk som andrespråk, skal få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Elever som har samisk som førstespråk eller samisk som andrespråk, er fritatt fra opplæring og vurdering i sidemål skriftlig.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!