Fjernundervisning - alternativ opplæring i samisk

Skoleeier er pliktig til å gi samisk opplæring dersom foreldre/elever krever det.

Nyhet | publisert , oppdatert

Dersom skoleeier ikke kan gi opplæring i samisk med eget undervisningspersonale, har elevene rett til alternative former for opplæring. Alternative former kan være fjernundervisning, intensivundervisning eller særlige leirskoleopphold, jf. Opplæringslova § 6-2 femte ledd og § 6-3 første ledd og forskrift til opplæringslova § 7-1.

Fjernundervisning er en alternativ opplæringsform som kun skal benyttes i de tilfeller hvor skoleeier ikke kan skaffe lærer som kan undervise i samisk. Det finnes idag fjernundervisningstilbud i samiske språk både for grunnskole og i videregående opplæring. Det er skoleeier som har ansvaret for å søke om timer og få i gang fjernundervisning.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet eget Rammeverk for samisk fjernundervisning.

Fylkesmannen i Nordland har koordineringsansvar for sør- og lulesamisk fjernundervisning.
Fylkesmannen i Finnmark har koordineringsansvar for nordsamisk fjernundervisning.
 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!