Verneforskrift og kongelig resolusjon

Verneområder, både nasjonalparker, landskapsverneområder og naturreservater forvaltes på bakgrunn av verneforskriften til det enkelte verneområdet. Verneforskrifter skal etter naturmangfoldsloven vedtas av Kongen i statsråd.

Nyhet | publisert

Ved utarbeidelsen av verneforskrifter konsulterer Sametinget med ansvarlige myndigheter etter avtalen mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder. 

Sametingets målsetting er at all arealvern - naturreservater, nasjonalparker og landskapsverneområder - skal ha som formål å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse. Naturmangfoldet bevares gjennom kontinuitet i samisk bruk.

Verneforskriftene til ulike nasjonalparker kan du finne her.

Informasjon om verneområder med link til verneforskriftene finner du her.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!