Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven implementerer nasjonalt mange viktige prinsipper i Konvensjonen om biologisk mangfold fra 1992. 

Nyhet | publisert

Naturmangfoldlovens formålsparagraf slår fast at naturen skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også som grunnlag for samisk kultur.  I Konvensjonen om biologisk mangfold – art 8(j) og 10 (c) står det ”Sedvanemessig bruk av biologisk mangfold som er i tråd med kulturell utøvelse skal beskyttes og oppmuntres”. Prinsippet er tatt inn i naturmangfoldslov § 1, 8 og 14.

Les mer: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!