Konsultasjonsavtalen

Urfolks rett til deltakelse og statens plikt til å gjennomføre konsultasjoner er fundamentale prinsipper i ILO- 169, og går igjen i flere av artiklene i konvensjonen. 

Nyhet | publisert

ILO-169 artikkel 6 etablerer en plikt for staten til å konsultere samene når det overveies å vedta lover eller å innføre administrative tiltak som kan få direkte betydning for dem. I 2005 ble det inngått en konsultasjonsavtale mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Formålet med prosedyrene er å:

•    bidra til en praktisk gjennomføring av statens folkerettslige forpliktelse til å konsultere med urfolk. 
•    søke å oppnå enighet mellom statlige myndigheter og Sametinget når det overveies å innføre lover eller tiltak som kan påvirke samiske interesser direkte. 
•    legge til rette for utviklingen av et partnerskapsperspektiv mellom statlige myndigheter og Sametinget som virker til styrking av samisk kultur og samfunn. 
•    utvikle felles forståelse for situasjonen og utviklingsbehovet i samiske samfunn.

Les mer om konsultasjonsavtalen her.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!