Forvaltningsplan

En forvaltningsplan er et verktøy for den daglige forvaltninga av verneområdet.

Nyhet | publisert

Forvaltningsplanen skal ta vare på verneverdiene, både gjennom å beskytte dem mot uønskede inngrep, og gjennom å legge til rette for aktivitet som fremmer verneverdiene. Forvaltningsplanen gir rammer for enhetlig og forutsigbar forvaltning av verneområdet gjennom klare regler for forvaltningspraksis og saksbehandling.

Verneområdestyrer med samisk representasjon begrenser behovet for Sametingets direkte medvirkning. Sametinget gir innspill til arbeidet med forvaltningsplanen og uttaler seg når forvaltningsplanen er på høring, men Sametinget konsulterer ikke verneområdestyrer med samisk representasjon. Ved behov konsulterer med Miljødirektoratet før endelig godkjenning av forvaltningsplanen.

Forvaltningsplanene til en del verneområder finner du her.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!