Barnehage

Hovedmål for barnehagepolitikken i Sametinget er å skape gode oppvekstvilkår gjennom samisk barnehagetilbud. Det samiske barnehagetilbudet er et åpent tilbud til alle barn og foreldre som måtte ønske det. Samisk språk og kultur er viktig å vektlegge i et samisk barnehagetilbud. Det handler om arv og tradisjoner, og å utvikle barnas samiske identitet, styrke og utvikle barnets samiske språk, på en ny måte i en ny tid.

Barn-C-Kenneth-Haetta_mainimage.jpg

Med samisk barnehagetilbud menes et tilbud der innholdet i barnehagen bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barnas identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å fremme, bruke og utvikle samisk språk og kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklige pedagogisk personale.

Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i følgende kategorier: a) samiske barnehager og samisk avdeling i norske barnehager b) barnehager med tilbud om samisk språkopplæring.

Sametinget legger til rette for samisk barnehagetilbud gjennom politikkutvikling og forvaltning av tilskudd til barnehagene. Barnehager som gir et samisk barnehagetilbud kan søke på de ulike tilskuddsordningene. Tilskuddsordningene er beskrevet i Sametingets budsjett. 

Sametinget har flere samarbeidspartnere som jobber sammen med oss for å nå våre mål.

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen

Foreldreutvalget for barnehager

Eksterne resursser:

Barnehageloven (Lovdata)

Les mer: 

Feiring av 6. februar i barnehagen

Den 6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Det er mange begivenheter og symboler knyttet til dagen. 

26.4
27.4

Seminar for barnehageansatte

Seminar for barnehageansatte 26.- 27. april 2017, Scandic Alta. Tema for seminaret: Barns språkutvikling og identitet

Fokus på seminaret er følgende:

  • De ansatte i barnehagene er språklige forbilder for barna. Det forventes at  ansatte er bevisst på sin rolle i språkopplæringen.
  • Foreldrenes ansvar er valg av språk til barnet. Barnehagen må tilrettelegge det beste for barnet og ivareta foreldrenes behov.
  • Styrke barns språk ved å prate samisk til barnet. I barnehagen er de behov for språkmodeller. Barnehagene har behov for utviklingsmodeller knyttet til den enkeltes spåksituasjon.
  • Et godt barnehagemiljø for å fremme læring.
Nyttige ressurser for barnehager, skoler og andre:

Les mer her om nasjonaldagen og nasjonale symboler:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!