Tradisjonell kunnskap i grunnskolen

Tilskudd til tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen.

Søknadsfrist: Åpen søknadsfrist

Hvem kan få tilskudd: Grunnskoler med elever som får opplæring i samisk.

Hva kan man få tilskudd til: Man kan få tilskudd til prosjekter i grunnskolen som fremmer utvikling av samisk språk, identitet og overføring av tradisjonell kunnskap. Til finansiering av opplæringsprosjekter som fremmer verddestallan og verddevuohta, prosjekter innen samisk utmarksbruk og tradisjonell fangst og fiske og duodji/duodje/duedtie-prosjekter med overføring av tradisjonell kunnskap og styrking av samisk språk som mål.

Sametinget tildeler tilskudd til konkrete prosjekter som bidrar til at elever i grunnskolen får opplæring i samisk tradisjonell kunnskap, og som bidrar til at samisk tradisjonell kunnskap implementeres i skolens lokale læreplaner.

Prioriteringer 2019:

  • Tiltak/prosjekter som vil bidra til økt bruk av samisk tradisjonell kunnskap i skoleverket og hvor kunnskapsoverføring skjer fra eldre til yngre generasjoner med fokus på birgen, duodji/ duodje/duedtie og samisk språkopplæring.
  • Prosjekter hvor elever får samisk språkopplæring gjennom praktisk arbeid.
  • Opplæringsprosjekter som bidrar med økt bruk av muntlig fortellertradisjon og joik, duodji/ duodje/duedtie.
  • Tiltak innen utmarksbruk og fangst/fiske der fokus er på samisk språkopplæring gjennom praktisk arbeid.
  • Verddestallan/Rádnastallat/Vïenestalleme.

Hvor mye kan man få: Tilskudd inntil kr 150 000.

Kontaktpersoner: Rådgiver Berit Sara S. Buljo, +47 78 48 42 26, rådgiver Inger Anne Marie Pulk, +47 78 48 42 07

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!