Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen

Tilskudd til tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen.

Søknadsfrist:

Åpen søknadsfrist

Hvem kan få tilskudd:

  • Grunnskoler og videregående skoler med elever som får opplæring i samisk.
  • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Hva kan man få tilskudd til:

Man kan få tilskudd til prosjekter som implementere samisk tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen og læreplaner.

Prioriteringer 2020:

  • Tiltak/prosjekter som vil bidra til økt bruk av samisk tradisjonell kunnskap i skoleverket og hvor kunnskapsoverføring skjer fra eldre til yngre generasjoner med fokus på birgen, duodji/ duodje/duedtie og samisk språkopplæring.
  • Prosjekter hvor elever får samisk språkopplæring gjennom praktisk arbeid.
  • Opplæringsprosjekter som bidrar med økt bruk av muntlig fortellertradisjon og joik, duodji/ duodje/duedtie.
  • Tiltak innen utmarksbruk og fangst/fiske der fokus er på samisk språkopplæring gjennom praktisk arbeid.
  • Verddestallan/Rádnastallat/Vïenestalleme.
  • Reindrift.

Hvor mye kan man få:

Tilskudd inntil kr 150 000.

Kontaktpersoner:

Rådgiver Berit Sara S. Buljo, +47 78 48 42 26, rådgiver Inger Anne Marie Pulk, +47 78 48 42 07

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!