Søknadsfrist: 02.05.2017 23:59

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer.

Hva kan man få tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til nyutvikling, parallellutgaver, nyopptrykk, revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til, eller komplementering av læremiddel/læreverk.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.

Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2017

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som førstespråk Vg3
 • Samfunnsfag, Historie 8.-10. årstrinn.
 • Historie Vg2-Vg3.
 • KRLE 5.-7. årstrinn.
 • Naturfag 1.-4. årstrinn.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med lule- og nordsamisk.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk 10. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, Samisk 2 Ungdomstrinnet/Samisk 3 Videregående opplæring, Nivå 4-6.
 • Samfunnsfag, Historie 8.-10. årstrinn.
 • Historie Vg2-Vg3.
 • KRLE 5.-7. årstrinn. 
 • Naturfag 5.-7. årstrinn.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med sør- og nordsamisk.

Læremidler på nordsamisk:

 • Samisk som førstespråk Vg3.
 • Samisk som andrespråk, Samisk 2, nivå 7-9.
 • Duodji 8.-10. årstrinn. Temabaserte læremidler.

Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk:

 • Særskilte læremidler tilpasset elever på mellom- og ungdomstrinnet.
 • Særskilte læremidler for elever med sammensatte læringsutfordringer.
 • Læremidler som forebygger mobbing

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!