Tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring

Sametinget gir tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæringen.

Søknadsfrist: 02.05.2019 23:59

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer. Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Hva kan man få tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til nyutvikling, parallellutgaver, nyopptrykk, revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til eller komplementering av læremiddel/læreverk.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2019 for tilskuddsordningen - utvikling av læremidler:

Læremidler på sørsamisk:

 • Samfunnsfag, Samfunnskunnskap 8.-10. årstrinn.
 • Samfunnsfag, Historie 5.-10. årstrinn.
 • Naturfag 5.-7. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, læremidler som effektiviserer arbeidet med å få andrespråkselever til å bli funksjonelt tospråklige.
 • Tilskudd til påbegynte og eksisterende læremidler, med behov for tilpasning til nye læreplaner som utvikles i forbindelse med fornying av fagene.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samfunnsfag, samfunnskunnskap 8.-10. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, samisk 2 8.-10. årstrinn/Samisk 3 videregående opplæring Nivå 4-6
 • Samisk som førstespråk Vg1.
 • Samisk som førstespråk 8.- 10. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, læremidler som effektiviserer arbeidet med å få andrespråkselever til å bli funksjonelt tospråklige.
 • Tilskudd til påbegynte og eksisterende læremidler, med behov for tilpasning til nye læreplaner som utvikles i forbindelse med fornying av fagene.

Læremidler nordsamisk:

 • Reindriftsfag i videregående opplæring.
 • Samisk som andrespråk, læremidler som effektiviserer arbeidet med å få andrespråkselever til å bli funksjonelt tospråklige.
 • Tilskudd til påbegynte og eksisterende læremidler, med behov for tilpasning til nye læreplaner som utvikles i forbindelse med fornying av fagene.

Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk utover ordinær tilpasning:

 • Lydbøker for elever med: svekket syn, ADHD med konsentrasjonsvansker, dysleksi eller andre lesevansker, fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok, f.eks. CP, ME eller Parkinson, kognitive utfordringer og språkvansker pga. sykdom eller skader.
 • Læremidler som ivaretar inkludering, sosiale relasjoner og samhandling med andre.
 • Læremidler med tydelig progresjon og nivåinndeling.

Tverrfaglige tema:

Sametinget holder på å utarbeide konkurransegrunnlag for anbud på læremiddelutvikling med teamaer som omhandler forebygging av rus, vold, overgrep og mobbing. Prioriteringene utgår derfor gjeldende søkerbaserte tilskuddsordning.

Søknadsskjema:

Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.

Kontaktpersoner: Karen Lovise Siri Stångberg, +47 78 48 42 16, Berit Sara Sara Buljo, +47 78 42 42 26

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!