Åpen søknadsfrist: Tilskuddsordningen har åpen søknadsfrist.  

Søknadene blir behandlet fortløpende.  Saksbehandlingstiden er ca. to måneder.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Lage og/eller oversette samiske språkapplikasjoner og nettressurser for barn og unge.
 • Språkrøktstiltak og gode språkarenaer for barn og unge, spesielt i sør-, lule- og markasamisk område
 • Samiskkurs for voksne.
 • Lese- og skrivehjelpsordninger for samisktalende.
 • Bidra til oversetting av Bibelen til sør- og lulesamisk.
 • Språkutviklingstiltak for språksentrene som er i etableringsfasen.
 • Innsamling av samiske stedsnavn.
 • Utarbeiding av ordbøker i samiske språk, spesielt prioriteres digitale løsninger.
 • Terminologiprosjekter.
 • Utvikling av modeller for at tilgjengelige språkressurser i en region samlet kan bidra til å bedre språkopplæringen.

Hvem kan få tilskudd:

 • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter
 • Samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan ikke søke. Unntaket er samiske språksentre i lule-, sør- og markasamisk område. Disse kan søke om tilskudd under prioriteringen: «Språkrøktstiltak og gode språkarenaer for barn og unge, spesielt i sør-, lule- og markasamisk område» og «Utvikling av modeller for at tilgjengelige språkressurser i en region samlet kan bidra til å bedre språkopplæringen». De andre prioriteringene kan de ikke søke på.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

 • Maksimalt tilskudd er inntil kr 300 000.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjektets målsetting med delmål
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Målgruppe
 • Begrunnelse for søknaden
 • Beskrivelse av gjennomføring av prosjektet med fremdriftsplan og eventuelle milepæler
 • Prosjektets start- og sluttdato
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning
 • Hvordan er prosjektet basert på brukernes ønske og samfunnets behov
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet får effekt utover prosjektperioden
 • Beskrivelse av hvordan likestillingsperspektivet ivaretas i prosjektet
 • Beskrivelse av hvordan prosjektresultatet skal synliggjøres/publiseres

- Kontrakt med rettighetshaver av applikasjoner (gjelder ved søknad om oversettelse eller tilpasning av applikasjoner).

Andre krav:

Kravene som er for ordningen står i Regelverk for søkerbaserte tilskudd til samiske språkprosjekter.

Kontaktpersoner: Anne Marit Triumf, +47 78 48 42 11, Ellen A. Oskal-Spein, +47 78 48 42 08

Elektronisk søknadsskjema

Mal for prosjektbeskrivelse word ( 13,674 kB )
Skjema - innsamlede stedsnavn excell ( 12,802 kB )

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!