Åpen søknadsfrist: Tilskuddsordningen har åpen søknadsfrist.  

Søknadene blir behandlet fortløpende.  Saksbehandlingstiden er ca. to måneder.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Samiske språkapplikasjoner særlig rettet mot barn og unge. Herunder oversetting og tilpassing av spill til samisk.
 • Språkrøkt for barn og unge, språkbad og språkhospiteringsordninger, særlig prioritering av språkbad for små barn.
 • Prosjekter som har som mål å styrke språkoverføring mellom generasjoner.
 • Voksenopplæringskurs i samisk med mål om funksjonell tospråklighet.
 • Prosjekter som bidrar til at flere samiske stedsnavn blir offisielle.
 • Lese- og skrivehjelpsordning for samiskspråklige eldre som bidrar til språkrettigheter oppfylles.
 • Språkutviklingstiltak for samiske språksentre i etableringsfasen.
 • Utvikling av ordbøker i samiske språk, særlig prioritering av digitale løsninger.
 • Terminologiprosjekter.
 • Innsamling av samiske stedsnavn, særlig prioritering av prosjekter som knyttes til kartlegging av samiske bruks og høstingsområder, herunder også SRU II områder.

Hvem kan få tilskudd:

 • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter

Samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan ikke få tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Så mye kan du få i støtte:

 • Maksimalt tilskudd er inntil kr 300 000.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjektets målsetting med delmål
 • Målgruppe
 • Begrunnelse for søknaden
 • Beskrivelse av gjennomføring av prosjektet med fremdriftsplan og eventuelle milepæler
 • Prosjektets start- og sluttdato
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning
 • Hvordan er prosjektet basert på brukernes ønske og samfunnets behov
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet får effekt utover prosjektperioden
 • Beskrivelse av hvordan likestillingsperspektivet ivaretas i prosjektet
 • Beskrivelse av hvordan prosjektresultatet skal synliggjøres/publiseres

- Kontrakt med rettighetshaver av applikasjoner (gjelder ved søknad om oversettelse eller tilpasning av applikasjoner).

Andre krav:

Kravene som er for ordningen står i regelverket for tilskudd til samiske språkprosjekter.

Elektronisk søknadsskjema

Kontaktpersoner:

Anne Marit Triumf, +47 78 48 42 11
Ellen A. Oskal-Spein, +47 78 48 42 08

Mal for prosjektbeskrivelse word ( 13,322 kB )
Skjema - innsamlede stedsnavn excell ( 12,802 kB )

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!