Tilskudd til samiske språkprosjekter

Målet med tilskuddsordningen er at befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket.

Åpen søknadsfrist.

Søknadene blir behandlet fortløpende. Saksbehandlingstiden beregnes til er ca. 2 måneder.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Lage og/eller oversette språkapplikasjoner og spill for barn og unge på/til samisk.
 • Samiskkurs for voksne.
 • Lese- og skrivehjelpsordninger for samisktalende.
 • Bidra til oversetting av Bibelen til sør- og lulesamisk.
 • Språkutviklingstiltak for språksentrene som er i etableringsfasen.
 • Innsamling av samiske stedsnavn.
 • Utarbeiding av ordbøker i samiske språk, spesielt prioriteres digitale løsninger.
 • Terminologiprosjekter.
 • Bidra til utviklingsprosjekter for samiskspråklige medietilbud som er i overgangsfase før stabile driftsstøtteordninger.
 • Språktiltak i forbindelse med markering av det internasjonale året for urfolksspråk 2019.
 • Språkrøktstiltak og gode språkarenaer.
 • Utvikling av modeller for at tilgjengelige språkressurser i en region samlet kan bidra til å bedre språkopplæringen.

Tilskuddsmottakere/Hvem kan søke: Hvem kan få tilskudd:

 • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter
 • Samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan ikke søke. Unntaket er:
  • Samiske språksentre i lule-, sør- og markasamisk område kan søke om tilskudd under prioriteringen: "Språkrøktstiltak og gode språkarenaer" og "Utvikling av modeller for at tilgjengelige språkressurser i en region samlet kan bidra til å bedre språkopplæringen"
  • Alle språksentrene kan søke om tilskudd under prioriteringen: “Språktiltak i forbindelse med markering av det internasjonale året for urfolksspråk 2019”.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte: 

 • Maksimalt tilskuddet er inntil kr 300 000.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjektets målsetting med delmål
 • Målgruppe
 • Begrunnelse for søknaden
 • Faglig innhold
 • Beskrivelse av gjennomføring av prosjektet med fremdriftsplan og eventuelle milepæler
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Hvordan er prosjektet basert på brukernes ønske og samfunnets behov
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet får effekt utover prosjektperioden
 • Beskrivelse av hvordan likestillingsperspektivet ivaretas i prosjektet
 • Beskrivelse av hvordan prosjektresultatet skal synliggjøres/publiseres
 • Eventuelle samarbeidspartnere
 • Har eventuelle andre finansieringspartnere behandlet søknaden om tilskudd og eventuelt bevilget tilskudd
 • Kontrakt med rettighetshaver av applikasjoner (gjelder ved søknad om oversettelse eller tilpasning av applikasjoner).

Andre krav: Se regelverket for tilskudd til samiske språkprosjekter.

Kontaktpersoner: Anne Marit Triumf +47 78 48 42 11 og Siv Marit R. Eira +47 78 47 40 72

Elektronisk søknadsskjema

Rapporteringsskjema WORD | 18,906 kB
Skjema - innsamlede stedsnavn EXCELL | 12,802 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!