Tilskudd til samiske barnehager og samisk avdeling i norsk barnehage

Sametinget gir tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norsk barnehager som bygger på samisk språk og kultur.

Søknadsfrist: 02.05.2020 23:59

Åpen søknadsfrist fram til 02.05.2020.

Hvem kan få tilskudd:

Samiske barnehager.

Norske barnehager med samisk avdeling.

Hva kan man få tilskudd til:

Barnehager kan få tilskudd til organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur.   

Hvor mye kan man få:

Grunnsats pr. avdeling inntil kr 70 000,-.

Inntil kr 30 000,- pr. samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset til to samisksprklige ansatte pr avdeling. For deltidsstillinger tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.

Kontaktperson: Anna Kristine Skum Hætta, tlf +47 78 48 42 57, Kathrine Anti, +47 78 47 41 25

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!