Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager

Sametinget gir tilskudd til barnehager som arbeider aktivt med å styrke og utvikle samisk språk i barnehagen.

Søknadsfrist: 01.10.2020 23:59

Søknadsfrist:

Åpen til 01.10.2020

Hvem kan få tilskudd:

  • Barnehager som gir et samiskspråklig tilbud
  • Barnehager som ønsker å gi et tilbud som fremmer samisk språk og kulturkompetanse

Hva kan man få tilskudd til:

Barnehager kan få tilskudd til prosjekter som bidrar til å styrke samisk språk og kultur i barnehagen.

  • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan skal legges ved søknaden

Prioriterte prosjekter er:

  • Språkbadprosjekter
  • Lokale utviklingsprosjekter
  • Etablering av nye barnehagetilbud
  • Tiltak som styrker språkarbeidet gjennom prosjekter som “giellačeahppi”

Hvor mye kan man få:

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 300 000. Nedre grense for tilskudd er kr 40 000.

Kontaktpersoner: 

Anna Kristine Skum Hætta, tlf +47 78 48 42 57, Kathrine Anti, +47 78 47 41 25

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!