Jordbruk

Dette kan du få tilskudd til:

 • Ombygging av eksisterende driftsbygninger
 • Lokale slakteri-/meierivirksomheter som viktig infrastruktur for næringen
 • Vidererføring av SápmiAgri
 • Samarbeid mellom kommuner som vil sikre rekruttering til jordbruksnæringen

Hvem kan få tilskudd:

 • Søkere som vil bygge om driftsbygninger, bygge slakterier og meierier og søkere som vil utvikle jordbruket i samiske områder.
 • Enkeltpersonsforetak, eller AS, registrert i enhetsregistret

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 35 % av av kostnadene og maksimalt kr 300 000.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjekts målsetting med delmål 
 • Begrunnelse for søknaden 
 • Framdriftsplan 
 • Konkurrentbeskrivelse
 • Kundebeskrivelse
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning 

- Budsjett med kostnadsoverslag, knyttet til tiltak og finansieringsplan       

 • Kostnader skal dokumenteres med pristilbud

Andre vilkår for støtte: Se regelverket for tilskudd til primærnæringer

Kontaktperson: Seniorrådgiver John Osvald Grønmo, tlf. 78 47 41 86

Reindrift

Hvem kan få tilskudd:

 • To eller flere reinbeitedistrikter/siidaer eller organisasjoner/lag som ønsker å igangsette regionale prosjekter eller prosjekter der flere aktører inngår.

Så mye kan dere få i støtte:

 • Inntil 35 % av kostnadene og maksimalt kr 300 000.

Kontaktperson: Seniorådgiver Jørn Gunnar Olsen, tlf. 99 30 78 06

Marin næring

Hvem kan få tilskudd:

 • Enkeltpersonforetak og AS registret i Enhetsregisteret
 • Mottaksanlegg med mottaks- og kjøpegodkjenning
 • Serviceanlegg som omfatter fellesfunksjoner og bruk
 • Fiskere registrert i fiskerimantallet
 • Ungdomsfiskeprosjekt i to kommuner
 • Videreforedling og utviklingsprosjekter.

Så mye kan du få i støtte:

 • Mottaks- og serviceanlegg: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 300 000
 • Til nybygg i fiskeflåten: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 300 000
 • Til brukte fartøy: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 200 000
 • Til redskaper og utstyr: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 100 000
 • Til videreforedling og utviklingsprosjekter: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 300 000

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjekts målsetting med delmål 
 • Begrunnelse for søknaden 
 • Framdriftsplan 
 • Konkurrentbeskrivelse
 • Kundebeskrivelse
 • Prosjektets gjennomførbarhet/risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning 

- Budsjett med kostnadsoverslag, knyttet til tiltak og finansieringsplan

 • Kostnader skal dokumenteres med pristilbud

Andre vilkår for støtte: Se regelverket for tilskudd til primærnæringer

Kontaktperson: Seniorrådgiver Per Anders Bær, tlf. 48 20 23 62

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!