Søknadsfrist: 20.04.2017 23:59

Søknadsfrist: 20. april

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Hvem kan søke: Organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Krav til søknadens innhold og form:

Søknad om tilskudd bør være utfylt på søknadsskjema fastsatt av Sametinget og skal være datert og undertegnet. Alle nødvendige vedlegg skal følge søknaden. Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen mv.

Budsjett for søknadsåret:

Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

Beregningsregler

a) Stemmestøtte:

90 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste sametingsvalg, til organisasjonene til partier og grupper som er representert på Sametinget.

b) Grunnstøtte:

10 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp til registrerte samepolitiske organisasjoner som ved siste sametingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Sametinget.

Andre krav til søknaden finnes i gjeldende regelverk for tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Kontaktpersoner: Ellen A. Oskal-Spein,+47 78 48 42 08, og Niklas Labba, +47 78 47 40 87.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!