Søknadsfrist: 01.10.2017 23:59

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2017:

 • Høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk
 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Samisk lærerutdanning
 • Lærerutdanning 5.-10. trinn – master – nordsamisk som fremmedspråk
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå.
 • Bachelor i sykepleie for studenter med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå

Hvem kan søke om stipend?

 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge. Studenter som er folkeregistrert i Norge kan i tillegg få stipend til studier i samiske språk ved høgskoler og universitet i Finland og Sverige.

Stipendenes størrelse:

 • kr 3 000 til studier mellom 10 og 14 studiepoeng per semester
 • kr 5 000 til studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester
 • kr 10 000 til studier på minimum 30 studiepoeng per semester

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.10. i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02. påfølgende år.

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!