Søknadsfrist: 31.03.2017 23:59

Legg merke til at dersom du er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til din forelder/foresatt.

Søknadsfrist: 31.03.17

Søknadene for skoleåret 2016/17 kan sendes inn fra 16.01.17 til 31.03.17.  Søknadene blir behandlet etter hvert som de kommer inn.

Hvem kan få stipend?

  • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk

For å få stipend må du være elev ved et offentlig godkjent videregående skole i Norge, godkjent for utdanningsstøtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Du kan også søke om stipend dersom du er norsk statsborger eller har rett til å registrere deg som norsk statsborger og er elev et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland og har rett til støtte fra Statens lånekasse for utdanning i Norge.

Hvor mye stipend kan du få:

- Samisk som førstespråk: kr 7 500
- Samisk som andrespråk: kr 5 500
- Samisk som andrespråk - samisk 3 eller samisk 4: kr 3 000
- Samisk som fremmedspråk: kr 3 000

Vedlegg til søknaden:

Bekreftelse fra skolen om at du er elev ved skolen og at du har opplæring i samisk.

Dersom du er elev i Sverige eller Finland må du sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Kontaktpersoner: Anne Marit Triumf, tlf. 78 48 42 11 og Ellen A. Oskal-Spein, tlf. 78 48 42 08

Regelverk stipend VGS 2017 pdf ( 204,56 kB )

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!