Stipend for elever i videregående skole som har samisk i fagkretsen

Sametinget gir språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole som har samisk som fag i videregående skole.

Søknadsfrist: 30.04.2020 23:59

Legg merke til at dersom du er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til din forelder/foresatt.

Søknadsfrist: 30.04.20

Søknadene for skoleåret 2019/20 kan sendes inn fra 16.01.20 til 30.04.20.  Søknadene blir behandlet etterhvert som de kommer inn.

Hvem kan få stipend?

 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.
 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk som fjernundervisning.
 • Elever i videregående skole som tar eksamen i samisk språk som privatist.
 • Norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland.

For å få stipend må du være elev ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte fra Statens lånekasse for utdanning eller være tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland må være norske statsborgere, eller ha rett til å registrere seg som norsk statsborger og ha rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.

Hvor mye kan du få i stipend:

 • Samisk som førstespråk: kr 9 500
 • Samisk som andrespråk - samisk 2: kr 6 000
 • Samisk som andrespråk - samisk 3 eller samisk 4: kr 3 500
 • Samisk som fremmedspråk: kr 3 500

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse om at du er elev ved skolen og at du har opplæring i samisk.
 • Som privatist må du sende inn bekreftelse fra skolen om at du er elev ved skolen og oppmelding til eksamen.
 • Dersom du er elev i Sverige eller Finland må du sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk 2, 3 eller 4, eller fremmedspråk.

For mer informasjon om vilkårene for stipendet:

Se regelverket for stipendet.

Kontaktpersoner:

Anne Marit Triumf, tlf. 78 48 42 11 og Siv Marit R. Eira, tlf. 78 47 40 72

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!