Søknadsfrist: 01.09.2017 23:59

Søknadsfrist: 01.09.2017.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Prosjekter som tar sikte på å sikre rettsgrunnlaget for samiske utmarksnæringer slik at disse kan øke sysselsettingen i samiske områder..

Hvem kan få tilskudd:

 • Virksomheter med formål å bruke utmarksressurser som en del av sitt næringsgrunnlag
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som er registret i Enhetsregisteret.

Så mye kan du få i støtte:

 • Tilskudd inntil 50 % av kostnadene, maksimalt kr. 300 000

Krav til søknaden:

Søknaden leveres til Sametinget innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som fremkommer i søknadsskjemaet. Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjekts målsetting med delmål
 • Begrunnelse for søknaden
 • Framdriftsplan
 • Konkurrentbeskrivelse
 • Kundebeskrivelse
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning

- Budsjett med kostnadsoverslag, knyttet til tiltak og finansieringsplan

 • Kostnader skal dokumenteres med pristilbud

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket for tilskudd til prosjekter som styrker utmarksnæringenes rettsgrunnlag 2017

Annet:

Sametinget har en annen relevant tilskuddsordning som heter Annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser.

Kontaktperson: Rådgiver John Osvald Grønmo, tlf. 78 47 41 86

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!