Dette kan du få tilskudd til:

 • Bygging av saue- og geitfjøs
 • Utviklingsprosjekter innen jordbruksnæringen
 • Tilretteleggende prosjekter innenfor reindriftsnæringen som bidrar til å sikre reindriftens arealgrunnlag og økonomiske utvikling i hele landet.
 • Førstegangsinvestering av nye fiskefartøy eller brukte fartøy under 30 år
 • Marine mottaksanlegg og serviceanlegg
 • utvikling og videreforedling av marine næringer

Jordbruk

Hvem kan få tilskudd:

 • Enkeltpersonforetak, AS, organisasjoner og institusjoner registrert i Enhetsregisteret, som ønsker å igangsette prosjekter innen utvikling av jordbruksnæringen og rekruttering til jordbruket.
 • Etablerere og gårdsbruk innen sau- og geitnæringen.

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 35 % av av kostnadene og maksimalt kr 300 000.
 • For bygging av sau- eller geitfjøs: inntil 35 % av kostnadene og maksimalt kr 400 000.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver John Osvald Grønmo. Tlf: 78 47 41 86

Reindrift

Hvem kan få tilskudd:

 • To eller flere reinbeitedistrikter/siidaer eller organisasjoner/lag som ønsker å igangsette regionale prosjekter eller prosjekter der flere aktører inngår.

Så mye kan dere få i støtte:

 • Inntil 35 % av kostnadene og maksimalt kr 300 000.

Kontaktperson:
Rådgiver Marit Meløy, tlf. 78 48 42 03

Marin næring

Hvem kan få tilskudd:

 • Enkeltpersonforetak og AS registret i Enhetsregisteret.
 • Mottaksanlegg med mottaks- og kjøpegodkjenning
 • Serviceanlegg som omfatter fellesfunksjoner og bruk.
 • Fiskere registrert i fiskerimantallet.

Så mye kan du få i støtte:

 • Mottaks- og serviceanlegg: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 400 000.
 • Til nybygg i fiskeflåten: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 400 000.
 • Til brukte fartøy: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 200 000.
 • Til redskaper og utstyr: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 100 000.
 • Til videreforedling og utviklingsprosjekter: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 300 000

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjekts målsetting med delmål 
 • Begrunnelse for søknaden 
 • Framdriftsplan 
 • Konkurrentbeskrivelse
 • Kundebeskrivelse
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning 

- Budsjett med kostnadsoverslag, knyttet til tiltak og finansieringsplan

 • Kostnader skal dokumenteres med pristilbud

Andre vilkår for støtte: Se regelverket for tilskudd til primærnæringer

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Per Anders Bær, tlf. 48 20 23 62

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!