Dette kan du få tilskudd til:

 • Utviklingstiltak og investeringer som bidrar til en betydelig grad av nyskaping og bedriftsutvikling.
 • Samarbeidsprosjekter og tilretteleggende tiltak som bidrar til bedrifts- og næringsutvikling.
 • Næringsorganisasjoner som bidrar til aktiv utvikling i de samiske områdene.
 • Utviklingstiltak og investeringer som gir lokal videreforedling og økt omsetning av mat fra samiske områder.
 • Tilleggsnæringer i reindrift.

Hvem kan få tilskudd:

 • Bedrifter og etablere innen service- og småindustri.
 • Primærnæringsutøvere som vil etablere eller videreutvikle tilleggsnæringer.
 • Andre aktører som driver med næringsutvikling.
 • Samiske interesse og næringsorganisasjoner.
 • Enkeltpersoner eller virksomheter i tidlig oppstartsfase

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 35 % tilskudd til investeringer. Maksimalt tilskudd er kr 500 000
 • For utviklingstiltak og investeringer som gir lokal videreforedling og økt omsetning av mat fra samiske områder, tilleggsnæringer i reindrift, kombinasjons- og utmarksnæring kan du få inntil 50 % tilskudd til investeringer og maksimalt tilskudd er kr 500 000
 • Samiske interesse- eller næringsorganisasjoner kan få inntil 70 % tilskudd, maksimalt kr 80 000

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjekts målsetting med delmål 
 • Begrunnelse for søknaden 
 • Framdriftsplan 
 • Konkurrentbeskrivelse
 • Kundebeskrivelse
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning 

- Budsjett med kostnadsoverslag, knyttet til tiltak og finansieringsplan

 • Kostnader skal dokumenteres med pristilbud

Andre vilkår for støtte: Se regelverket for tilskudd til variert næringsliv, verdiskaping og nyetableringer.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Per Oskar Andersen, tlf. 78 47 40 15

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!