Dette kan du få tilskudd til:

 • driftstilskudd til duodjiutøvere på grunnlag av egenprodusert duodji
 • Velferdsordninger
 • Salgsfremmende tiltak
 • Utviklings- og investeringstiltak
 • duodjistipend

For driftstilskudd og velferdsordninger er det et vilkår at du er registrert i duodjiregisteret. Her kan du søke om opptak i duodjiregisteret.

Driftstilskudd

Søknadsfrist 25.10.2017

Hvem kan få tilskudd:

 • Enkelpersonforetak og aksjeselskaper registrert i duodjiregisteret.

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 40 % tilskudd av godkjent duodji.
 • Søkere utenfor Finnmark kan få inntil 50% av egenprodusert duodji.
 • Minimumstilskudd er kr 20 000. Maksimalt tilskudd er kr 150 000.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:
Se regelverk for driftstilskudd til duodji, krav til søknaden.

Andre vilkår for støtte:
Se regelverk for driftstilskudd til duodji
Merk at:

 • Souvenirer kan ikke danne grunnlag for beregning av driftstilskudd
 • Salg mellom nærstående slektninger og ektefeller kan heller ikke danne grunnlag for beregning av driftstilskudd.

Kontaktperson:
Rådgiver Vivi Pedersen.  Tlf. 78 47 40 13

Velferdsordninger

Åpen søknadsfrist

Dette kan du få tilskudd til:

 • Foreldrepenger
 • Sykepenger

Hvem kan få tilskudd:

 • Duodjiutøvere  registrert i duodjiregisteret.

Så mye kan du få i støtte:

 • Barseltilskudd på kr. 30 000,-. Grensen for når foreldrepenger kan gis, er 5G.
 • Til gjennomføring av refusjonsordninga for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100 % av pensjonsgivende inntekt fra dag 17. Tilleggspremien er 3,1 % av årsinntekten. Ordningen tilsvarer ordningen i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen.
 • Refusjon av tilleggspremie for sykepengeordningen som NAV fastsetter.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

 • For fødsel/adopsjon:  Dokumentasjon fra folkeregisteret.
 • For refusjon av tilleggspremie: Faktura på tilleggspremie og dokumentasjon på innbetalt tilleggspremie.

Andre vilkår for støtte:  Se regelverk for velferdsordningen.

Kontaktperson: Rådgiver Cecilie Fagerheim, tlf. 78 47 41 05

Salgsfremmende tiltak - tilskudd til bedrifter som fremmer salg av duodjiprodukter for andre duodjiutøvere

Søknadsfrist: 18.03.2017

Hvem kan få tilskudd:

 • Helårsdrevne stasjonære duodjiutsalg som selger eksternt produsert duodji

Så mye kan du få i støtte:

 • inntil 60 % tilskudd av godkjent ekstern produsert duodji, maksimalt kr. 200 000,-

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

Se regelverket for salgsfremmende tiltak.

Andre vilkår for støtte:  Se regelverket for salgsfremmende tiltak.

Merk: Egenprodusert duodji jan ikke inngå i beregningsgrunnlaget,

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf. 78 47 40 13

Elektronisk søknadsskjema

Utviklings- og investeringstiltak

Åpen søknadsfrist

Dette kan du få tilskudd til:

 • Investeringer, utviklingstiltak og produktutviklimg
 • Kompetansehevende tiltak, kurs og duodjikurs
 • Projekter
 • Konsulentbistand, markedsanalyse og salg- og markedsføringstiltak
 • Etablererstipend
 • Hospitering

 Hvem kan få tilskudd:

 • Duodjiutøvere med egen virksomhet.
 • Etablerere av duodjivirksomhet.
 • Duodjiorganisasjonene og aktører som bidrar til næringsutvikling innen duodjinæringen.

Så mye kan du få i støtte:

 • Investeringer og utviklingstiltak: Tilskudd inntil 50 %, maksimalt tkr 500 000.
 • Ved produktutvikling kan du få dekt levekostnader med inntil kr. 12 000 pr. måned.Støttesatsen er inntil 60 % av kostnadene,
 • Duodjikurs og kompetansehevende tiltak: Tilskudd inntil 75% av kostnadene, maksimalt kr 500 000.
 • For etablererstipend kan man få inntil 75 % stipend, makismalt kr 200 000.
 • For etablerestipend kan egen lønn utgjøre inntil kr 12 000,. I utviklingsfasen kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 6 måneder, og i etableringsfasen i maksimalt 12 måneder.
 • Hospitering i inntil 3 måneder: Tilskudd inntil 75% av kostnadcene, maksimalt kr. 72 000. Hospitanten kan få dekt levekostnade inntil kr 12 000,- pr måned. Duodjibedriften kan få inntil kr 12 000,- pr måned.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

- Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:

 • Prosjekts målsetting med delmål 
 • Begrunnelse for søknaden 
 • Framdriftsplan 
 • Konkurrentbeskrivelse
 • Kundebeskrivelse
 • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
 • Faglig innhold og tilknytning 

- Budsjett med kostnadsoverslag, knyttet til tiltak og finansieringsplan

Det kan i tillegg være krav om flere vedlegg, avhengig av hvilken ordning du søker på. Se regelverket for mer informasjon.

Andre vilkår for støtte:  Se regelverk for utviklings- og investeringstiltak innenfor duodji

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf. 78 47 40 13

Elektronisk søknadsskjema

Duodjistipend

Søknadsfrist: 25.02.17

Hvem kan få tilskudd:

 • elever i videregående skole som tar:
  • Vg1 Design og håndverk, med duodji som hoveddel av programfagene
  • Vg2 Design og duodji på heltid med duodji som hoveddel av programfagene Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene
 • Studenter fra Norge som tar:
  • Helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.
  • Duodji på bachelor- og masternivå på heltid

Så mye kan du få i støtte:

 • Kr. 10 000,- for elever på videregående
 • Kr. 20 000 for studenter på høgskole- og universitetsnivå

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

Utdanningsinstitusjonene der vedkommende er elev eller student skal dokumentere følgende;

 • For elever i videregående skole:
  • Opplysninger om eleven er heltidselev ved et lærested godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning
  • Bekreftelse fra lærestedet for elevstatus og opplæring i duodji
 • For studenter i høyere utdanning:
  • Opplysninger om antall studiepoeng i semesteret
  • Bekreftelse på betalt semesteravgift eller dokumentasjon på oppmelding til eksamen ved høgskole eller universitet

Andre vilkår for støtte:  Se regelverk for utviklings- og investeringstiltak innenfor duodji

Kontaktperson: Rådgiver Cecilie Fagerheim, tlf. 78 47 41 05

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!