Åpen søknadsfrist

Mål for støtteordningen

Økt salg og spredning av joik og samisk musikk innenlands og utenlands, herunder samisk musikk både i tradisjonell og nyskapende form.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak

Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Kommuner og statlige institusjoner er ikke tilskuddsberettiget.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Turnéstøtte for samiske musikere.
 • Internasjonal promotering av samiske musikere.
 • Produksjon av musikkvideo.

Krav til søknadens innhold og form:

Søknaden skal inneholde alle de opplysninger som er påkrevd i henhold til Sametingets søknadskjemaer. Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.

Beregningsregler:

Turnestøtte:

Maksimal støtte til turnevirksomhet er kr 50 000,-. Støtten dekker utgifter som naturlig hører under turnevirksomhet, herunder:

 • Markedsføring/promotering
 • Reiseutgifter/opphold/kost
 • Tekniske utgifter
 • Kostnader til lyd og lys

Internasjonal promotering av musikere:

Maksimal støtte til internasjonal promotering er 50 000 kr. Støtten dekker utgifter som naturlig hører inn under internasjonal promotering, herunder:

 • Markedsføring / promotering
 • Reiseutgifter / opphold / kost
 • Tekniske utgifter
 • Kostnader til lyd og lys

Musikkvideo:

Maksimal støtte til musikkvideo er 50 000 kr.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Kontaktinformasjon:

Inger Tjikkom, tlf: +47 78 47 40 45, Nanni Mari Westerfjeld, tlf: +47 78 47 40 25, Emma Margret Skåden, tlf: +47 78 47 41 01, Silja Somby, tlf +47 78 48 42 30

Elektronisk søknadsskjema

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!