Åpen søknadsfrist.

Mål for støtteordningen musikkutvikling:

Joik og samisk musikk av god kvalitet som er lett tilgjengelig for et større publikum. 

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Institusjoner og organisasjoner
 • Samiske artister og kunstutøvere

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Turnèstøtte
 • Konsert
 • Artisthonorarer og reisestøtte for samiske artister og kulturarbeidere
 • Musikkvideo
 • Internasjonal promotering

Turnestøtte:

Maksimal støtte til turnevirksomhet er kr. 50 000. Støtten dekker utgifter som naturlig hører under turnevirksomhet, herunder:

 • Markedsføring/promotering
 • Reiseutgifter/opphold/kost
 • Tekniske utgifter
 • Kostnader til lyd og lys

Konsert:

Enkeltkonserter støttes med inntil kr 10 000,-. Tiltaket skal gjennomføres i samfinansiering med arrangør. Skriftlig kontrakt mellom artist og arrangør må vedlegges søknaden. Artistens krav til honorar skal fremgå av kontrakten.

Artisthonorar og reisestøtte for samiske artister og kunstutøvere:

Honorarer skal være i samfinansiering med arrangør. Sametingets andel av honorarer kan utgjøre maksimalt 50 %, begrenset oppad til kr 15 000,-. I tillegg kan det ytes reisestøtte, beregnet oppad til kr 10 000,-.  

Musikkvideo:

Maksimal støtte inntil 50 000 kr.

Internasjonal promotering av samiske musikere:

Maksimalstøtte til prosjekter er kr. 50 000. Støtten dekker utgifter som naturlig hører under slike prosjekter: Markedsføring/promotering, reiseutgifter/opphold/kost, tekniske utgifter, kostnader til lyd og lys.

Streaming:

Maksimalstøtte til prosjekter er kr 30 000,-. Støtten dekker utgifter som naturlig hører under streamingprosjekter.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Elektronisk søknadsskjema

Kontaktinformasjon:

Emma Margret Skåden, tel: +47 78 47 41 01
Inger Tjikkom, tel: +47 78 47 40 45
Nanni Mari Westerfjeld, tel: +47 78 47 40 25
Silja Somby, tel +47 78 48 42 30

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!