Kultur- og idrettsstipend

Søknadsfrist: 15.10.2019 23:59

Sametingets kultur- og idrettsstipend skal motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor kunst, kultur og idrett. Fire stipend á kr 25 000 deles ut. Stipendet skal gå til enkeltpersoner av begge kjønn. De som mottar stipendet skal være mellom 16 og 25 år det året stipendet tildeles.

Søknadsfrist for kultur- og idrettsstipendet for ungdom er 15. oktober 2019. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

OBS! Dersom søkeren er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til en foresatt.

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!