Søknadsfrist: 01.05.2017 23:59

Søknadsfrist: 1. mai

Mål for ordningen:

At Sametinget gjennom å være en faglig premissgiver er med på å styrke rammevilkårene for de samiske forlagene.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

Foretak

Foretak må være registrert i Enhetsregisteret. Opplysninger i Enhetsregisteret må være oppdatert. Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandsk foretak (NUF).

Krav til søknadens innhold og form:

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema. Den som signerer søknaden må ha fullmakt til å forplikte institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

Følgende kriterier må oppfylles for å oppnå støtte:

  • Foretaket må ha til formål i all hovedsak å utgi samisk litteratur.
  • Foretaket må tilsammen ha utgitt minimum 10 titler i de tre siste driftsår.
  • Foretakets bruttoomsetning i forrige driftsår skal være minimum kr 500 000 pr. år.
  • Samiskspråklige utgivelser skal utgjøre 75 % av bruttoomsetningen.
  • Oversikt over hvor stor andelen av samiskspråklige utgivelser i 2016 utgjør av bruttoomsetningen må følge søknaden.
  • Oversikten skal være bekreftet av registrert eller statsautorisert revisor.

Kontaktperson: Lennart Mikkelsen, tlf. +47 78 47 41 72

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!