Søknadsfrist: 01.04.2017 23:59

Dette kan du få tilskudd til:

  • Yte veiledning og tilskudd til samiske rettighetshavere som ønsker åfremme krav om kollektrive retigheter overfor Finnmarkskommisjonen, herunder rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder.
  • Tilskudd til grupper av samiske rettighetshavere som arbeider med å kartlegge og dokumentere historisk bruk av ressurser og arealer i samisek områder.
  • Tilskudd til grupper av samiske rettighetshavere som arbeider for anerkjennelse av kollektive samiske land- og ressursrettigheter utenfor Finnmark.
  • Prosjekter som bidrar til styrking av rettsgrunnlaget for samisk utmarksbruk (meahccástallan) og tradisjonell høsting av naturressurser.

Hvem kan få tilskudd:

Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.

Så mye kan du få i støtte:

Maksimalt tilskudd er tilskuddsordningens øvre ramme

Krav til søknaden:

Søknaden leveres til Sametinget innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som fremkommer i søknadsskjemaet. Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Kontaktperson: Rådgiver Vivian Boine, tlf. 78 47 41 03

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!