Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre det finansielle grunnlaget til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Søknadsfrist: 20.04.2017 23:59

Tilskudd til samiske språkprosjekter

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle samiskspråklige aktiviteter i nærmiljøene gjennom forskjellige prosjekter.

Språk
Søknadsfrist: 01.05.2017 23:59

Kulturnæringer

Samisk kulturnæring er definert som bedrifter og andre aktører som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.

Næringer / Kultur / Næring

Litteratur

Samisk litteraturs søkerbaserte ordning støtter samisk litteratur, både skjønn- og faglitteratur prosjekter som blir fremmet av foretak.

Kultur
Søknadsfrist: 01.03.2017 23:59

Samisk reiseliv

Samisk reiseliv er definert som reiseliv der samiske kulturelementer utgjør en sentral del av virksomheten. 

Næring

Stipend for elever i videregående skole som velger samiskundervisning

Sametinget gir motiveringsstipend til elever i videregående skole som har samisk som fag i videregående skole

Opplæring og læremidler
Søknadsfrist: 31.03.2017 23:59
Søknadsfrist: 01.06.2017 23:59

Primærnæringer

Målet med tilskuddsordningen er å bevare og utvikle marine næringer, reidnrift og jordbruk som viktige kulturbærere og sysselsettere i samiske områder

Næring

Etablerertilskudd: Samisk reiseliv

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase 2: utviklings- og vekstfasen

Næringer

Etablerertilskudd: Kulturnæring

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: Kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase2: Utviklings- og vekstfasen. 

Næringer / Næring

Etablerertilskudd: Kombinasjons- og utmarksnæring

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: Kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase2: Utviklings- og vekstfasen. 

Næring

Næringsavtale for duodji

Sametinget har som mål at duodji skal utvikles som en framtidsrettet og attraktiv næring i samiske områder. Et av Sametingets viktigste redskap for utvikling av duodji er Næringsavtalen for duodji som fremforhandles mellom duodjiorganisasjonene og Sametinget. Næringsavtalen inneholder en rekke tilskuddsordninger.

Næring

Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager

Sametinget gir tilskudd til barnehager som arbeider aktivt med å styrke og utvikle samisk språk i barnehagen

Språk / Opplæring og læremidler / Barnehage
Søknadsfrist: 01.06.2017 23:59

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!