Studien om vold i nære relasjoner i samiske samfunn ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og rapporten ble lansert på Sametinget 8. mars 2017 i Karasjok.

Rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» er basert på samtaler med fagfolk og hjelpeapparatet i samiske områder, og belyser hvordan samiske voldsutsatte blir møtt av hjelpeapparatet. Rapporten undersøker også om det er forhold i og utenfor det samiske samfunn som påvirker forekomsten av vold.

Mariann W. Magga (Foto Åse M.P. Pulk-Sámediggi).jpg
Mariann Wollmann Magga (foto: Åse Pulk/Sámediggi)

Må ta resultatene på alvor

I rapporten kommer det frem at mange har lav tillit til politiet og hjelpeapparatet, fordi hjelpeapparatet blant annet mangler språk og kulturkompetanse, forteller sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

– Vi må ta resultatene på alvor og myndighetene må sette i gang tiltak i samarbeid med det samiske samfunnet, kommunene og Sametinget. Rapporten er et viktig redskap i dette arbeidet, sier Magga.

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga sier at formålet med møtene er å gjøre rapporten kjent for kommunene, og få en plan for oppfølging på hvordan kommunene kan gjøre endringer for å gi et bedre tilbud til de som opplever vold i nære relasjoner.

– Videre er det ønskelig å få frem hva kommunen forventer av Sametinget i det videre oppfølgingsarbeidet, sier Magga.

Oppfølgingsmøter

Sametingspresident Vibeke Larsen og rådsmedlem Mariann Wollmann Magga har møte med barne- og likestillingsminister Solveig Horne og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet torsdag 15. juni om oppfølgingen av rapporten.

Det første møtet om rapporten ble avholdt 7. juni 2017 med Tromsø kommune. Videre skal det avholdes et møte med Snåsa kommune 12. juni. Det er i tillegg anmodet om et møte med Tysfjord kommune, men dette er foreløpig uavklart.

Her kan du lese mer:

Artikkel: Om du tør å spørre, tør folk å svare
Kronikk: Ikke vær taus
Last ned og les rapporten "Om du tør å spørre, tør folk å svare"

For kommentarer:

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga, mob. 977 02 350

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!