2017

10.3.2017
Last ned

Sametingets årsmelding 2016

08.3.2017
Last ned

Rapport: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn

07.3.2017
Last ned

Regional analyse for samisk område 2016 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, utdanning og scenarier

27.2.2017
Last ned

Orientering om automatisk freda samiske bygninger

06.2.2017
Last ned

Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget er nå til behandling hos landenes regjeringer og sameting. Les mer

31.1.2017
Last ned

Sametingspresident Vibeke Larsen og de øvrige medlemmene av Sametingsrådet har definert og fordelt de politiske ansvarsområdene mellom seg. Her finner du hvilke rådsmedlemmer som har ansvar for hvilke politiske områder.

25.1.2017
Last ned

Sametingets budsjett 2017

2016

22.12.2016
Last ned

Sametingsmelding om areal og miljø

16.12.2016
Last ned

Se hvem som er medlem i hvilken komite

16.12.2016
Last ned

Sametingsrådets tiltredelseserklæring for et råd utgått av Arbeiderpartiet, Árja og Høyre 9.12.2016.

08.12.2016
Last ned

Vedtatt 8.desember 2016

02.11.2016
Last ned

Sanghefte på nord-, lule- og sørsamisk

28.10.2016
Last ned

Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning

21.10.2016
Last ned

Evaluering av samiske bokbusser

10.10.2016
Last ned

NOU 2016: 18 Kortversjon, fire språk/NOU Nöörjen byögkeles salkehtimmie 2016: 18/VAT Vuona almulasj tjielggidusá 2016: 18/NAČ Norgga almmolaš čielggadeamit 2016: 18

Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Raeriestimmie laakide, råajvarimmide jïh öörnegidie saemien gïelide
Oajvvadusá láhkamærrádusájda, dåjmajda ja årnigijda sámegielaj vuoksjuj
Sámegielaide evttohuvvon láhkamearrádusat, doaibmabijut ja ásahusat

18.8.2016
Last ned

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

09.6.2016
Last ned

Vedtatt i Sametinget 29.05.1990. Grunnreglene er sist endret 02.12.2009 og forretningsorden 09.06.2016

09.6.2016
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2016 Vedtatt 09.06.2016

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!