Saksbehandler - Budsjett- og samordningsseksjon - 2. gangs kunngjøring

Sametingets administrasjonsavdeling har en ledig stilling som saksbehandler i budsjett og samordningsseksjonen.
Tiltredelse snarest.

Nyhet | publisert , oppdatert

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Administrasjonsavdelingens hovedoppgave er å yte sikre, gode, effektive og fremtidsrettede servicetjenester til brukerne våre, som er det politiske- og administrative nivået. Dvs. at tjenestene våre skal gi en reell og opplevd nytte, samt at de skal være tilpasset brukernes behov og med det innhold, service og kvalitet som forventes av brukerne. Videre skal vi være en pådriver for utvikling og effektivisering av våre tjenester.

Vi søker etter en saksbehandler som har kompetanse og interesse å jobbe med å utvikle Sametingets arbeid med statistikk, analyser og utredninger samt Sametingets meldingsarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av Sametingets statistikk
 • Oppfølging av SSB sin samiske statistikk
 • Oppfølging av Faglig analysegruppe for samisk statistikk og den årlige publikasjonen Samiske tall forteller
 • Overordnet ansvar for Sametingets meldingsarbeid
 • Analyse og utredninger knyttet til Sametingets budsjettbehov
 • Bistå i utarbeidelse av årlig stortingsmelding om samisk språk kultur og samfunnsliv
 • Bistå i utarbeidelse av Sametingets budsjett.
 • Bistå i utarbeidelse av Sametingets årsrapport
 • Rådgivning og opplæring
 • Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen fagområdene samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomisk analyse, statistikk eller tilsvarende. Arbeidserfaring knyttet til samfunnsøkonomisk analyse, statistikk, utredninger og analyser kan kompensere noe for manglende utdanningskrav og spesialisering, men dog minimum bachelornivå eller tilsvarende.
Kunnskaper i de samiske språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Selvstendighet og analytiske ferdigheter
 • Evne til kreativ tenking og problemløsning
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

 • Avdelingsdirektør Tommy SombyTlf. +47 958 22 121 tommy.somby@samediggi.no 
 • Fagleder Veslemøy DahlTlf. +47 78 47 40 00 veslemoy.dahl@samediggi.no

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

29. september 2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!