Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder i Evenskjer/Skånland, Drag eller Snåsa.

Arbeidsoppgaver:

Oppgaver vil være rådgivning, oppfølgning og utvikling av Sametingets språktiltak i markasamisk område, lule- og sørsamiske saker, og faglig utvikling i forbindelse med Sametingets språkengasjement. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person som har høyere utdanning fra høyskole/universitet som tilsvarer bachelornivå, fortrinnsvis innenfor samfunnsfag eller i fagområder som er tilknyttet språkfag. Erfaring fra språkforvaltningsarbeid og/eller offentlig forvaltning/utvikling i språkfag vektlegges. Kunnskap om samiske samfunnsforhold og spesielt om marka-, lule- og sørsamisk områdene vektlegges. Kunnskap om samisk språk, både muntlig og skriftlig vektlegges. Dessuten vektlegges gode faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, skriftlig framstillingsevne og evne til å arbeide selvstendig og målbevisst, samt serviceinnstilling.

Generelt:

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Anne Britt K Hætta tlf. +47 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn. Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Vitnemål og attester legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 22. februar 2018

Se utlysningsteksten på Jobb Norge og søk stillingen

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!