Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære oppgaver er knyttet til utvikling og oppfølging av Sametingets reindriftspolitikk og Sametingets melding om reindrift. Kontakt og dialog med reindriftsnæringen vil være en sentral oppgave. Dette innebærer blant annet dialog og prosesser overfor regionale og sentrale aktører og myndigheter, samt saksbehandling av virkemidler. Vurdering av saker knyttet til areal, plansaker og rettigheter vil også være oppgaver knyttet til denne stillingen. Det kan også tillegges oppgaver innenfor småskala næringsutvikling, reindriftsbasert reiseliv, samt andre oppgaver tilknyttet Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med relevant utdanning fra høgskole/universitet tilsvarende mastergrad. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning på masternivå, dog minimum bachelornivå. Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning. Kunnskaper om samiske samfunn, næringer og spesielt reindrift vil bli særlig vektlagt. Stillingen forutsetter samisk muntlig og helst samisk skriftlig kompetanse. Det kreves gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder skriftlig fremstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid, samt serviceinnstilling.

Generelt

Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner.Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Magne Svineng eller fagleder Solveig Ballo, tlf. 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes til å tilegne seg kunnskap i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Vitnemål og attester legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 3. april 2018

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!