Kontakt Sametinget

Alle Sametingets kontorer, ansatte og politikere

John Kappfjell

Kappfjell, John.jpg

Leder av nærings- og kulturkomiteen, medlem i Samisk parlamentarisk råd
Parti: Arbeiderpartiet
Valgkrets: Sørsamisk

CV

Yrke

1967

-

d.d.

Reineier, Voengel Njarke Reinbeitedistrikt Majavatn

1997

-

d.d.

Styreleder og daglig leder ved Maaje AS

1994

-

d.d.

Sjøfør av bokbuss ved Nordland Fylkesbibliotek Gærjah Sijti Jarngeste

1980

-

1995

Banereperatør ved NSB BM Majavatn

1980

-

1980

Sjåfør ved AS Ferdigbetong Tromsø

1972

-

1978

Ekspeditør ved Widerøe i Mo i Rana

Verv

1995

-

d.d.

Medlem av styret i Sijti Jarnge

2001

-

2007

Medlem av Samerettsutvalget II

 

-

 

Nestleder av Voe`ngel Njarke Reinbeitedistrikt Majavatn

 

-

 

Leder for foreldrerådet Gaske Nørjen Samienskouvle ( Sameskolen for Midt Norge)

 

-

 

Medlem av Grane kommunes næringskomité

 

-

 

Leder av samisk nemnd ved Nordland fylkeskommune

 

-

 

Tillitsvalgt i Jernbanepersonalets Forening, distrikt BM Majavatn

 

-

 

Vararepresentant for styret ved Gaske Nørjen Samienskovle Hattfjelldal

Verv i Sametinget

2013

-

2017

Sametingsrepresentant: leder av kontrollkomitéen

2009

-

2013

Vararepresentant

2001

-

2005

Vararepresentant

1997

-

2001

Vararepresentant

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!