PRM: Senter for samisk i opplæringa får status som nasjonalt senter

Kunnskapsdepartementet har i Stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen, fremmet forslag om at Senter for samisk i opplæringa skal få samme organisatoriske rammer som dagens nasjonale sentre, og få samme grunnfinansiering som disse.

Sametingspresident Vibeke Larsen (foto Åse Pulk-Sámediggi).jpg
FOTO | Vibeke Larsen (Foto: Åse Pulk-Sámediggi)

Nyhet | publisert , oppdatert

– Endelig har vi fått forståelse for behovet og tror at dette er med på å styrke kvaliteten i samiske barnehager og skoler, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Fremmer bruk av samisk

Det finnes flere nasjonale kompetansesentre for den norske skolen, men ingen for den samiske. Senter for samisk i opplæringa har siden 2007 vært en liten seksjon underlagt Samisk høgskole. Senteret har ikke hatt status som nasjonalt senter og det betyr at de ikke har hatt samme organisering og finansiering som de nasjonale sentrene.

Senter for samisk i opplæringa er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høyere utdanning. Senter for samisk i opplæringen arbeider vidt for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk i befolkningen.

Flere års kamp har gitt resultater

Sametinget har i flere år arbeidet for å få en forståelse for viktigheten av at Senter for samisk i opplæringen skal få samme status som de øvrige nasjonale sentrene, og ser nå frukter av dette arbeidet. Sametinget har ved alle mulige møtepunkt med Kunnskapsdepartementet fremmet saken om økte økonomiske rammer til Senter for samisk i opplæringa, og senest i forbindelse med innspillsarbeidet i forhold til ovennevnte stortingsmelding.

– Etter flere års kamp får vi nå endelig et samisk kompetansesenter med like rammebetingelser som de øvrige ti nasjonale kompetansesentrene har, sier president Vibeke Larsen.

Kunnskapsdepartementet, Samisk høgskole og Sametinget skal i nær dialog se på oppgavene til det nye senteret og hvordan de kan harmoneres med de nasjonale sentrene. Det er planlagt at endringene iverksettes fra 1. januar 2018.

For intervju, kontakt sametingspresident Vibeke Larsen på telefon +47 941 30 116.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!