Riektačállinrávvagat girjehámis

Sámediggi lea almmuhan Riektačállinrávvagat-girjji davvisámegiela várás mii 2016:s lea interneahta bokte almmuhuvvon. Sámediggi buvttadii Čállinrávagirjji 2003:s, dát lea ođasmahtton.

Nyhet | publisert

– Sámediggi oinnii dárbbu almmuhit Riektačállinrávagirjjáža, go oaidnit ahte dása lea dárbu beaivválaš giellageavaheapmái ja čállimii, lohká Sámedikki báikenamma ja gielladikšun juhkosa fágajođiheaddji Lisa Monica Aslaksen.

Dehálaš rávvagat

Riektačállinrávvagat-girjjážis leat dábáleamos čállinrávvagat mielde, earret eará nu go gaskamearkkaid geavaheapmi, mo rihkku, čuokkis, beallečuokkis, gažaldatmearka, čuorvvasmearka ja eará čállinmearkkat galget geavahuvvot.

Girjjážis gávdná maid vástádusaid dábáleamos gažaldagaide, earret eará vierissániid ja loatnasániid geavaheami birra, sátnejuohkima birra ja álgobustávaid birra. Girjjážii leat maid váldán mielde rávvagiid mo davvisámegiela oanádusat adnojit, ja oanáduslisttu.

Ovdamearka: Apostrofa ’: Apostrofas lea rihku hápmi, muhto dat lea linjá badjeravddas. Apostrofa ii leat seamma mearka go akseanta mii lea ovdamearkka dihte bustávas á. Apostrofaid hápmi rievddada iešguđet gielain: sámegielas čállit daid seamma ládje go ruoŧa-, dáro-ja suomagielas, ná: ’sátni’ (eŋgelasgielas dat čállojuvvojit ná: ‘word’). Apostrofaid gaskii sáhttá čállit ovdamearkka dihte sáni dahje cealkaga mearkkašumi.

Gos?

Riektačállinrávvagat-girjji oaččut jus válddát oktavuođa Sámedikki dustehusain dahje Sámedikki girjerádjosiin.

Riektačállinrávvagat pdf ( 1,575 MB )

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!