Om du tør å spørre, tør folk å svare

- Vi har en taushetskultur i mange av de samiske samfunnene. Å si i fra om vold blir av mange ikke akseptert. Det kan skade hele familiens anseelse, ja kanskje også det samiske samfunns anseelse. Vold er ikke en privatsak som skal løses internt. Vold er straffbart og skal håndteres av det rettssystemet, og derfor må vold anmeldes, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

Nyhet | publisert , oppdatert

31556706076_26bc95b9e1_k.jpg

 

Les rapporten (rapporten er på norsk, men sammendrag finnes også på nord-, sør- og lulesamisk):

Sametinget og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress lanserte 8. mas rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» - hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Rapporten er basert på samtaler med fagfolk og hjelpeapperatet i samiske områder, og belyser hvordan samiske voldsutsatte blir møtt av hjelpeapparatet. Rapporten undersøker også om det er forhold i og utenfor det samiske samfunn som påvirker forekomsten av vold. 

-Det samiske samfunnet trenger å ta et oppgjør med myten om den sterke samen, som skal tåle alt. Holdninger om at samiske jenter og kvinner skal tåle vold fra sine nærmeste må vi komme til livs, sier Wollmann Magga.

- Vi trenger et samfunn hvor det er nulltoleranse for vold. Ansvaret for vold og overgrep ligger hos overgriper, ikke hos offeret, sier Magga.

Mangler språk og kulturkompetanse

I rapporten kommer det frem at mange har lav tillit til politiet og hjelpeapparatet.

-Betydningen av samisk språk og kulturkompetanse er viktig i helseapparatet og politiet. Å snakke om dypt personlige krenkelser gjør man best på sitt eget morsmål til et hjelpeapparat som forstår hvilket samfunn du lever i, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga

Wollmann Magga er glad for at hjelpeapparatet erkjenner at de må bli flinkere til å spørre direkte om vold.

-Rapporten blir et viktig redskap for Sametinget fremover. Myndighetene må ta dette på alvor og  sette i gang konkrete tiltak i samarbeid med det samiske samfunn. Vi må få mer kunnskap og forskning på området, samtidig må vi være klar for å bryte tausheten og  slutte å slå hverandre, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

For mer informasjon:

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga, 977 02 350

Les også: Vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!