Forberedelser til ny sametingsperiode

Dette skjer fra valget til det nye Sametinget er konstituert.

DCFI0810p.jpg
FOTO | Sámedikki dievasčoahkkinlatnja/Sametingets plenumssal

Nyhet | publisert , oppdatert

Etter valget skal Sametinget godkjenne valgresultatet og fordele representanter til Sametingets plenumsledelse, fagkomiteene og andre komiteer som Sametinget har etablert. 11. oktober åpnes Sametingets nye 4 års periode.

Når valgresultatet og fullmaktene foreligger fra samevalgstyrene, skal forberedende fullmaktskomite prøve de foreløpige fullmaktene. Denne komiteen ble valgt på siste plenumsmøte. Inntil fullmaktene er godkjente fungerer de nye representantene midlertidig.

Når de nye sametingsrepresentantene møtes 11. oktober, konstitueres plenum. Når representantene tar plass i plenumssalen, så sitter de ut fra hvilken valgkrets de hører til. Valgresultatet bestemmer akkurat hvor den enkelte skal sitte. Det er satt av egne plasser til presidenten og rådsmedlemmene. 

Valgkretsenes førsterepresentant legger fram fullmaktene. Deretter velger plenum fullmaktskomiteen som skal foreta endelig godkjenning av fullmaktene. Den påfølgende dagen møtes plenum igjen og da foretar Sametinget den endelige godkjenningen av valgresultatet, og dermed også av representantene. Deretter trer plenum i arbeid og velger først møteledelse for plenum. Etter at møteledelsen er valgt, overtar de ledelsen av Sametingets plenum.

Plenum velger så Sametingets president, som da legger fram sin politiske erklæring og utpeker rådsmedlemmene. Presidenten og rådsmedlemmene trer så av som plenumsrepresentanter og deres vararepresentanter trer inn i plenum.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!