Styrker samisk litteratur med 5,1 millioner kroner

Sametingsrådet foreslår å bruke 5,1 millioner kroner mer av budsjettet for 2020 øremerket til produksjon og formidling av samiskspråklig litteratur. Det er en god nyhet for alle oss som er glad i samisk litteratur, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Nyhet | publisert

I forbindelse med at Sametingets plenum vedtok å avvikle dagens tilskuddsordning til de samiske bokbussene, har sametingsrådet utarbeidet en samisk litteraturstrategi, som har som mål å styrke formidling og produksjon av samisk litteratur.

Sametingsrådet vil bruke mer penger på produksjon av samiskspråklig litteratur og en styrket formidling av samisk litteratur.

– Vi ønsker å tilby god litteratur til alle generasjoner og på alle samiske språk. Derfor foreslår vi å øke tilskuddet til ny utgivelser med 5,1 millioner i budsjettet for 2020. Dette er midler som blir omfordelt fra den potten som til nå har gått til de samiske bokbussene, fra sier sametingsråd Henrik Olsen.

Per i dag ser det ut til at fem av de åtte samiske bokbussene som har mottatt driftsstøtte fra Sametinget, ønsker å videreføre bokbusstjenesten etter den nye ordningen. Til dette blir det satt av 2,5 millioner kroner.

Vil styrke leselyst og skriveglede

Sametinget ser i tillegg behov for en mer målrettet formidling av samisk litteratur for å øke interessen for samiske bøker og for å få flere lesere. Sametingets samiske litteraturstrategi legger opp til tiltak for å motivere til både lese- og skrivelyst.

– Dessverre er det slik at det utgis for lite samisk litteratur. Vi tror at ved å motivere til økt leselyst, vil man også kunne stimulere til skrivelyst. Litteratur på eget språk er viktig for identitet, språkets status og det utvikler både lese, skrive- og taleferdigheter på eget språk. Det er også viktig for å lære barn og unge til å like litteratur, også i voksen alder, sier Olsen.

Formidlingsstillinger opprettes

Sametingsrådet foreslår å opprette egne formidlingsstillinger i lule- og sørsamisk språkområde. Stillingen i sørsamisk område vil etableres på Sijti Jarnge og stillingen i lulesamisk område vil etableres på Árran lulesamiske senter.

– Disse stillingene vil jobbe for å etablere tettere samarbeid mellom ulike institusjoner for å synliggjøre samisk litteratur ved å tilrettelegge for ulike arrangement og øke kunnskapen om samisk litteratur og kultur, blant annet i bibliotekene, sier sametingsråden.

Når det gjelder formidling av samisk litteratur i det nordsamiske området, vil Sametinget inngå et samarbeid med Troms fylkeskommune, som allerede har en etablert Samisk bibliotektjeneste i Troms. Et samarbeid vil kunne utvide denne tjenesten.

– Det er satt av 300.000 kr i budsjettet til dette samarbeidet. Detaljene rundt dette og de to formidlingsstillingene i lule- og sørsamisk område er ennå ikke klare, men vi vil komme tilbake til dette, avslutter Henrik Olsen.

De øvrige tiltakene i den samiske litteraturstrategien vil bli tatt med i Sametingsrådets budsjettforslag for 2020.

For intervju, kontakt sametingsråd Henrik Olsen, tlf: 907 75 219

Samisk litteraturstrategi PDF | 693,556 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!