Stor skuffelse over Høyesterettsdom

Sametingspresident Aili Keskitalo er dypt skuffet over at Jovsset Ante Sara tapte rettssaken mot staten i Høyesterett om reduksjon av reintallet hans. Hun vil nå gå i dialog med Sara om hva Sametinget kan gjøre videre i denne saken.

Nyhet | publisert

– Jovsset Ante er en ung barnefar som over flere år har måttet kjempe for sin rett til å leve av reindrift. Å vinne både i tingretten og lagmannsretten, for så å tape i Høyesterett, må være en tung belastning for han. Jeg har flere ganger latt meg berøre av å se han koftekledd i rettsalen, ung, rakrygget og med håp for framtiden, men samtidig prisgitt et rettssystem som er bygd på andres rettsforståelse, sier Keskitalo.

37251337744_879ec3a73d_k.jpg
FOTO | Aili Keskitalo (Foto: Kenneth Hætta)

Sametinget vil nå gå over dommen grundig for å vurdere hva som kan gjøres i saken, rettslig og politisk. 

– Det som er helt klart er at det trengs en helhetlig gjennomgang av mange sider ved reindriftsloven. Sametinget har satt av 500 000 kroner til dette arbeidet i 2018, sier Keskitalo.  Dette vil skje i samarbeid med Norske Reindriftssamers Landsforbund.

For intervju, kontakt sametingspresident Aili Keskitalo, mob. 97129305

Bilder av sametingspresident Aili Keskitalo

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!